Enkeliviestit asiantuntijalta Seinäjoelta

Kysy lisää enkeliviesteistä

Enkeliviesti on rakkautta ja myötätuntoa henkivä viesti, jonka asiantuntija Merja Sankelo Seinäjoelta välittää sinulle. Voit lukea tältä sivulta Arkkienkeli Mikaelin sanelemat uuden vuoden viestit ja muita viestejä.

Arkkienkeli Mikaelin viesti vuodelle 2022

Hyvät ihmiset maanpäällä. Uusi vuosi on alkanut ja se tulee olemaan täynnä muutoksia ja kehitystä ihmiskuntana kohti parempaa, kohti hyvyyttä ja rakkautta.

 

Ihmiskunta on saavuttanut kehityksessään ajanjakson, jolloin yhä useampi alkaa kiinnostua henkisestä kehittymisestä ja itsensä kehittämisestä ihmisenä suhteessa muihin kanssakulkijoihin. Kun ihmisten keskuudessa alkaa aikaisempaa enemmän ilmetä tällaista tahtoa, on kaikilla parempi mieli ja tyytyväisyys omaa elämää kohtaan kasvaa, joka tarkoittaa samalla onnellisuuden lisääntymistä. Etenkin pieniä lapsia ja heidän kasvuympäristöään ajatellen on hyvä, että heidän vanhempansa ymmärtävät aikaisempaa yleisemmin, että rakkaus lapsia kohtaan on tärkeintä heidän kasvatuksessaan.

 

Koronavirus on kurittanut ihmiskuntaa jo pidemmän aikaa ja sitä vastaan joudutaan edelleen taistelemaan. On kuitenkin näköpiirissä, että virus saadaan talttumaan ja koittaa jälleen aika, että ihmiset pääsevät matkustelemaan sinne, minne heillä on kaipausta päästä ja tapaamaan myös kauempana olevia itselle tärkeitä ihmisiä. Onneksi ihmisten väliset tapaamiset ovat olleet mahdollista uuden teknologian ansiosta myös viime vuosina, kun ihmisten on pitänyt paljon olla eristyksissä muista ja yksin kotonaan.

Elämä on suuri lahja, joka ihmiskunnalle on annettu ja siitä pitäisi pystyä nauttimaan joka päivä. Jos tämä ei jostain syystä ole kohdallasi mahdollista, on tehtävä muutoksia, jotka vievät kohti parempaa elämään. Ei ole tarkoitettu, että ihminen tuhlaa elämän lahjan ja kärsii onnellisuuden puutteesta, eikä tee mitään sen eteen, että muutosta kohti parempaa tapahtuisi. Jokainen on oman elämänsä vartija ja pystyy siihen vaikuttamaan suuresti, jos näin haluaa. Muutoksen eteen vain pitää tehdä työtä, olla aktiivinen ja tehdä päätöksiä sekä valintoja, jotka vievät kohti parempaa tulevaisuutta. Jos sinulla on toteutumattomia unelmia, olisi niistä pidettävä edelleen kiinni ja pyrkiä toteuttamaan niitä. Unelmat ovat tienviittoja onnellisuuteen ja elämään, joka aikaan saa itsessä tyytyväisyyttä ja sen myötä onnellisuutta. Onhan selvää, että kun ihminen elää sellaista elämää kuin haluaa, niin hänen on pakko tuntea itsensä silloin onnelliseksi. Eihän hyvä elämä muuta olekaan kuin tyytyväisyyttä ja onnellisuutta siihen, mitä on saanut ja tavoittanut. Lisäksi hyvä elämä on myös rakastamista ja muiden ihmisten hyvää kohtelua ja auttamista silloin kun he apua tarvitsevat.  

Uusi vuosi voi olla uuden alku eri tarkoituksissa. Aina vuoden alussa on hyvä inventoida omaa elämää ja pohtia, että onko kaikki niin kuin haluaa ja mitä muutoksia ehkä tarvitaan, jotta elämä olisi itselle mahdollisimman täydellistä. Tällainen pohdinta edellyttää vetäytymistä ja hiljaisuutta, koska kiireen keskellä ei pysty pysähtymään, eikä omaa elämää riittävästi miettimään.

 

Toivotan sinulle ja kaikille ihmisille maanpäällä antoisaa vuotta 2022 ja sen myötä paljon mukavia elämän hetkiä yhdessä kanssakulkijoiden kanssa ja joskus myös ihan itsekseen.

Arkkienkeli Mikaelin viesti vuodelle 2021

Rakkaat ihmiset maan päällä. Uusi vuosi on alkanut ja se tulee olemaan eri tavoin parempi kuin viime vuosi. Ihmiskuntaa koetellut koronavirus alkaa väistyä ja elämä alkaa normalisoitua eri puolilla maailmaa. Tämä lisää kaivattua vapautta kaikkien elämässä.On tärkeää muistaa, että elämä on tarkoitettu ajaksi, jolloin opitaan uusia asioita hyvyydestä ja rakkaudesta. Jokainen tarvitsee rakkautta, ja sitä tulee kaikkien antaa toisilleen. Ilman rakkautta ei ole mitään. Kun elää rakkautta ja pitää sitä tärkeänä asiana, tulee elämään lisää rakkautta. Tämä on yksi universaali laki, joka kaikkien tulisi huomioida. Ihminen vetää puoleensa sitä, mitä hän ajattelee ja mistä hän puhuu. Kannattaa siis keskittyä vain hyvyyteen ja rakkauteen, jos sitä haluaa lisää omaan elämäänsä.

Hyvyydessä ja rakkaudessa eläminen ei ole aina helppoa. Joka päivä tulee vastaan tilanteita, joissa pitää valita, kuinka toimii ja mitä sanoo. Jos pahoittaa toisen mielen, tulisi pyytää anteeksi, jotta tuo erehdys tulisi mitätöityä, eikä sillä ole negatiivisia vaikutuksia omaan elämäänsä. Oikeanlainen elämä vaatii taitoa ja osaamista, joka harjoittelun myötä kehittyy ja tulee paremmaksi.

Ihmiskunta on lähestymässä aikaa, jolloin yhä useampi ihminen haluaa olla hyvä kanssaihmisiään kohtaan. Tämä lisää kaikkien hyvinvointia ja onnellisuutta, mikä on erinomaisen hieno asia. Alkanut vuosi on siis monin tavoin parempi kuin viime vuosi. Siksi haluankin toivottaa kaikille hyvää alkanutta vuotta ja rakkaudellista elämää vuoden jokaisena päivänä !

Arkkienkeli Mikaelin viesti vuodelle 2020

Vuoden vaihtuessa on aika pohtia mennyttä vuotta, miten se on sujunut, mikä siinä on ollut hyvää ja mikä huonoa. Tällainen pohdinta on hyödyllistä monessa mielessä ja auttaa asettamaan tavoitteita edessä olevalle ajanjaksolle.

Maailmassa on menossa monenlaisia muutoksia ja uusia on alkamassa. On tärkeää, että maan päällä olevat ihmiset tekevät yhteistyötä, jakavat osaamista ja tietoa keskenään. Kukaan ei selviydy ihan yksin edessä olevista muutoksista ja haasteista, joita tuovat useat eri asiat. Pyrkimys yhteiseen hyvään on tärkeää, ja vähemmälle tulee jättää yksilöiden omat edut. 


Elämään ja tulevaisuuteen kannattaa aina suhtautua positiivisesti ja uskoen, että kaikki tulee järjestymään parhain päin. On nimittäin niin, että yksilön ja ihmiskunnan ajattelu luo omaa ja yhteistä tulevaisuutta. Jos pelkää, on pelon aiheiden toteutuminen todennäköisempää, kuin jos mitään pelkoja ei ole, ja pelkojen sijasta ihmismielen täyttää usko ja luottamus hyvän toteutumiseen.

Rakkaus on elämän voima ja ilman rakkautta ei ole mitään. Tämä kannattaa pitää mielessä aina, kun aloittaa uutta päivää ja kun kohtaa kanssaihmisiä erilaisissa tilanteissa päivän aikana. Myös itselleen kannattaa olla hyvä ja myös osoittaa sitä joka päivä. Kun itsellä on hyvä olla, on myös helppo rakastaa muita ja ottaa vastaan muiden osoittamaa rakkautta.

Viha on rakkauden vastakohta ja sitä esiintyy nyt aivan liikaa ihmiskunnan keskuudessa. Tämä johtuu tietämättömyydestä elämän tarkoituksesta ja ajatusten voimasta. Omat ajatukset tulisi aina pitää mahdollisimman positiivisina ja rakkaudellisina. Uusi vuosi tuo jokaiselle uusia kokemuksia, joiden kautta voi oppia paljon rakkaudesta ja hyvyydestä elämässä.

Olet syntynyt maanpäälle oppimaan ja kehittymään yhä paremmaksi rakkaudessa ja hyvyydessä. Sitten, kun olet kaiken oppinut, ei sinun tarvitse enää maan päälle syntyäkään. Jokainen sinulle annettu haaste on mahdollisuus uuden oppimiseen, mutta sinulla on valinnanvapaus, kuinka itse kussakin tilanteessa haluat toimia; otatko haasteen vastaan vai et. Ilman haasteeseen tarttumista elämä saattaa jäädä polkemaan paikallaan, ja elämästä nauttiminen ja iloitseminen voi vaikeutua. Haasteet vievät elämää eteenpäin tarkoitettuun suuntaan.

Toivotan sinulle iloa ja rakkautta elämääsi nyt alkaneen vuoden aikana!

Arkkienkeli Mikaelin viesti vuodelle 2019

Rakkaat ihmiset maan päällä. Minulla on suuri ilo saada välittää yhteyshenkilöni kautta tämä viesti, jossa haluan kertoa tärkeitä asioita, jotka kaikkien ihmisinä maan päällä elävien tulisi tiedostaa ja tietää.

Olet maailmankaikkeuden korkeimman voiman ja energian luoma henki, jolle on annettu kehitystehtäväksi tulla täydellisen hyväksi ja valaistuneeksi. Kehityskulku on toisilla lyhyempi ja toisilla pidempi, mutta kaikki lopulta saavuttavat tuon asetetun tavoitteen ja päämäärän. Maailmankaikkeuden korkein voima on halunnut, että tämä kehitystehtävä on piilossa aina ensiksi, kun synnytään maan päälle. Se pitää aina löytää uudelleen. Tämä löytäminen voi joillakin henkilöillä tapahtua jo nuorena, monilla vasta keski-iässä tai vasta vanhuudessa. Kehitystehtävän tiedostamiseen ja ymmärtämiseen johdatellaan jokaista, ja ne jotka ovat oppineet hiljentymään itsekseen, löytävät sen helpommin kuin muut.

Maailmankaikkeudessa on kaikki hyvin säänneltyä ja kaikki mitä tapahtuu, on Maailmankaikkeuden korkeimman voiman seurannassa ja hän puuttuu tarvittaessa asioiden kulkuun; joskus hyvin radikaalistikin. Myös jokaisen ihmisessä asuvan sielun eli hengen elämää seurataan ja valvotaan. 

Kun ihminen osoittaa kiinnostusta henkisiin asioihin, häntä ohjataan eteenpäin kehityksen tiellä. Jokaiselle ihmiselle on nimetty auttajat henkimaailmasta, jotka johdattavat asioiden ja tapahtumien kulkua hienovaraisesti. Se, että ihmistä alkaa henkiset asiat kiinnostaa, eli asiat, jotka liittyvät omaan olemassaoloon ja elämään, kuolemaan ja sen jälkeisiin tapahtumiin, on merkki tietyn kehitystason saavuttamisesta. Siksi tällaisen kiinnostuksen heräämisestä itsessä tulisi olla äärettömän onnellinen ja kiitollinen.

Jokaisen kehitystie on yksilöllinen ja sisältää erilaisia polkuja ja tienviittoja. Päämäärä ja tavoite on kuitenkin kaikilla sama; täydellisen hyväksi tuleminen. Kiinnostuksen heräämiseen henkisiin asioihin sisältyy myöhemmässä, edistyneemmässä vaiheessa sen ymmärtäminen, että ilman rakkautta ei ole mitään ja että rakkaus on se voima, johon kaiken olevaisen tulee perustua.

Tästä seuraa pyrkimys elää rakkautta kaikissa tilanteissa ja ihmissuhteissa maanpäällisen elämän aikana. Jokaisella on mahdollisuus saada apua rakkauden tiellä kulkemiseen omilta auttajiltaan henkimaailmasta ja korkeimmalta voimalta itseltään. Hienovaraisen ohjaamisen ohella apua voi pyydettäessä saada hyvin konkreettisiinkin arkielämän asioihin. Tällainen yhteys on osa Jumalallista suurta suunnitelmaa, joka auttaa ja helpottaa elämää maan päällä. 


Auttajat henkimaailmassa ovat nyt alityöllistettyjä, koska vain pieni osa ymmärtää tällä hetkellä, että ihmisen elämässä on kysymys paljon muusta kuin siitä, että vain synnytään, kuollaan ja koetaan tiettyjä asioita ilman sen suurempaa tarkoitusta. Totuus maailmankaikkeudesta ja elämästä maan päällä on paljon nykyistä vallitsevaa näkemystä monimutkaisempi, mutta yksityiskohdat ovat vain kaiken Luojan tiedossa.

Toivotan elämääsi rakkautta ja iloa huomista kohti kulkiessasi ja
Jumalan siunausta!

Yhteydenottokuvake

Asiantuntija Merja Sankelo Seinäjoelta välittää sinulle enkeliviestejä.

Ota yhteyttä