Yhteystiedot

Puhelin:
045 897 9229
Sähköposti: nordictraico@gmail.com

Arkkienkeli Mikaelin Uuden vuoden viestit

Keskiviikkona 1.1.2020

Vuoden vaihtuessa on aika pohtia mennyttä vuotta, miten se on sujunut, mikä siinä on ollut hyvää ja mikä huonoa. Tällainen pohdinta on hyödyllistä monessa mielessä ja auttaa asettamaan tavoitteita edessä olevalle ajanjaksolle.

Maailmassa on menossa monenlaisia muutoksia ja uusia on alkamassa. On tärkeää, että maanpäällä olevat ihmiset tekevät yhteistyötä, jakavat osaamistaan ja tietoa keskenään. Kukaan ei selviydy ihan yksin edessä olevista muutoksista ja haasteista, joita tuovat useat eri asiat. Pyrkimys yhteiseen hyvään on tärkeää ja vähemmälle tulee jättää yksilöiden omat edut.

Elämään ja tulevaisuuteen kannattaa aina suhtautua positiivisesti ja uskoen, että kaikki tulee järjestymään parhain päin. On nimittäin niin, että yksilön ja ihmiskunnan ajattelu luo omaa ja yhteistä tulevaisuutta. Jos pelkää, on pelon aiheiden toteutuminen todennäköisempää kuin jos mitään pelkoja ei ole ja pelkojen sijasta ihmismielen täyttää usko ja luottamus hyvän toteutumiseen.

Rakkaus on elämän voima ja ilman rakkautta ei ole mitään. Tämä kannattaa pitää mielessä aina kun aloittaa uutta päivää ja kun kohtaa kanssaihmisiä erilaisissa tilanteissa päivän aikana. Myös itselleen kannattaa olla hyvä ja myös osoittaa sitä joka päivä. Kun itsellä on hyvä olla, on myös helppo rakastaa muita ja ottaa vastaan muiden osoittamaa rakkautta.

Viha on rakkauden vastakohta ja sitä esiintyy nyt aivan liikaa ihmiskunnan keskuudessa. Tämä johtuu tietämättömyydestä elämän tarkoituksesta ja ajatusten voimasta. Omat ajatukset tulisi aina pitää mahdollisimman positiivisina ja rakkaudellisina. Näin vihan ilmapiiristä päästäisiin eroon kokonaan ja myös rauha tulisi vallitsevaksi olotilaksi maanpäällä.

Uusi vuosi tuo jokaiselle uusia kokemuksia, joiden kautta voi oppia paljon rakkaudesta ja hyvyydestä elämässä. Olet syntynyt maanpäälle oppimaan ja kehittymään yhä paremmaksi rakkaudessa ja hyvyydessä. Sitten kun olet kaiken oppinut, ei sinun tarvitse enää maanpäälle syntyäkään. Jokainen sinulle annettu haaste on mahdollisuus uuden oppimiseen, mutta sinulla on valinnanvapaus kuinka itse kussakin tilanteessa haluat toimia; otatko haasteen vastaan vai et. Ilman haasteeseen tarttumista elämä saattaa jäädä polkemaan paikallaan ja elämästä nauttiminen ja iloitseminen voi vaikeutua. Haasteet vievät elämää eteenpäin tarkoitettuun suuntaan.

Toivotan sinulle iloa ja rakkautta elämääsi nyt alkaneen vuoden aikana !


Perjantaina 22.2.2019

Rakkaat ihmiset maanpäällä. Minulla on suuri ilo saada välittää yhteyshenkilöni kautta tämän viestin, jossa haluan kertoa tärkeitä asioita, jotka kaikkien ihmisinä maanpäällä elävien tulisi tiedostaa ja tietää.

Olet maailmankaikkeuden korkeimman voiman ja energian luoma henki, jolle on annettu kehitystehtäväksi tulla täydellisen hyväksi ja valaistuneeksi. Kehityskulku on toisilla lyhyempi ja toisilla pidempi, mutta kaikki lopulta saavuttavat tuon asetetun tavoitteen ja päämäärän. Maailmankaikkeuden korkein voima on halunnut, että tämä kehitystehtävä on piilossa aina ensiksi kun synnytään maanpäälle. Se pitää aina löytää uudelleen. Tämä löytäminen voi joillakin henkilöillä tapahtua jo nuorena, monilla vasta keski-iässä tai vasta vanhuudessa. Kehitystehtävän tiedostamiseen ja ymmärtämiseen johdatellaan jokaista ja ne, jotka ovat oppineet hiljentymään itsekseen löytävät sen helpommin kuin muut.

Maailmankaikkeudessa on kaikki hyvin säänneltyä ja kaikki mitä tapahtuu on Maailmankaikkeuden korkeimman voiman seurannassa ja hän puuttuu tarvittaessa asioiden kulkuun; joskus hyvin radikaalistikin. Myös jokaisen ihmisessä asuvan sielun eli hengen elämää seurataan ja valvotaan. Kun ihminen osoittaa kiinnostusta henkisiin asioihin häntä ohjataan eteenpäin kehityksen tiellä. Jokaiselle ihmiselle on nimetty auttajat henkimaailmasta, jotka johdattavat asioiden ja tapahtumien kulkua hienovaraisesti. Se,että ihmistä alkaa henkiset asiat kiinnostaa eli asiat, jotka liittyvät omaan olemassaoloon ja elämään, kuolemaan ja sen jälkeisiin tapahtumiin, on merkki tietyn kehitystason saavuttamisesta. Siksi tällaisen kiinnostuksen heräämisestä itsessä tulisi olla äärettömän onnellinen ja kiitollinen.

Jokaisen kehitystie on yksilöllinen ja sisältää erilaisia polkuja ja tienviittoja. Päämäärä ja tavoite on kuitenkin kaikilla sama; täydellisen hyväksi tuleminen. Kiinnostuksen heräämiseen henkisiin asioihin sisältyy myöhemmässä, edistyneemmässä vaiheessa sen ymmärtäminen, että ilman rakkautta ei ole mitään ja että rakkaus on se voima, johon kaiken olevaisen tulee perustua. Tästä seuraa pyrkimys elää rakkautta kaikissa tilanteissa ja ihmissuhteissa maanpäällisen elämän aikana.

Jokaisella on mahdollisuus saada apua rakkauden tiellä kulkemiseen omilta auttajiltaan henkimaailmasta ja korkeimmalta voimalta itseltään. Hienovaraisen ohjaamisen ohella apua voi pyydettäessä saada hyvin konkreettisiinkin arkielämän asioihin. Tällainen yhteys on osa Jumalallista suurta suunnitelmaa, joka auttaa ja helpottaa elämää maanpäällä. Auttajat henkimaailmassa ovat nyt alityöllistettyjä, koska vain pieni osa ymmärtää tällä hetkellä, että ihmisen elämässä on kysymys paljon muusta kuin siitä, että vain synnytään, kuollaan ja koetaan tiettyjä asioita ilman sen suurempaa tarkoitusta. Totuus maailmankaikkeudesta ja elämästä maanpäällä on paljon nykyistä vallitsevaa näkemystä monimutkaisempi, mutta yksityiskohdat ovat vain kaiken Luojan tiedossa.

Toivotan elämääsi rakkautta ja iloa huomista kohti kulkiessasi ja
Jumalan siunausta !