Yhteystiedot

Puhelin:
045 897 9229
Sähköposti: nordictraico@gmail.com

Rakkaustietoisuuteen herääminen

Sunnuntai 9.6.2019 klo 19:10 - Merja Sankelo

Rakkaustietoisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä ymmärrystä siitä, että rakkaus on kaikkein keskeisin ja tärkein asia elämässä. Se on jotain paljon enemmän kuin esimerkiksi rakkaus omia lapsia tai elämänkumppania kohtaan. Rakkaustietoinen ihminen ymmärtää, että koko elämän tavoite on elää rakkautta joka päivä. Rakkaus on elämän ohjenuora kaikessa olemisessa; ajattelussa, puhumisessa ja teoissa. Rakkaustietoisuuteen sisältyy myös sen ymmärtäminen, että koko maanpäällisen elämän tarkoitus on henkinen kasvu, jonka päätepisteenä on valaistuminen eli täydellisen hyväksi tuleminen. Rakkaus on siis hyvyyttä itseä ja muita kohtaan. Olennainen osa rakkaustietoisuutta on sen oivaltaminen, että rakkaudessa elämiseen voi saada tukea maailmankaikkeuden korkeimmalta voimalta ja energialta, joka on rakkauden alkulähde ja kaiken olevaisen, mm. kaikkien ikuisten henkien luoja. Rakkaustietoiselle ihmiselle on luontevaa olla yhteydessä tuohon maailmankaikkeuden rakastavaan energiaan säännöllisesti, koska hän tietää, että tuossa yhteydessä oleminen, hiljentyminen, voimaannuttaa ja helpottaa monin tavoin rakkaudessa elämistä elämän arjessa.

Kuinka tällaiseen rakkaustietoisuuteen voidaan herätä ? Rakkauden löytäminen riippuu monesta asiasta. Ensiksikin siitä minkälainen historia sielulla eli ihmisellä on. Miten hän on elänyt aikaisemmat inkarnaationsa ja miten hän on niiden aikana kehittynyt henkisesti. Jos hän on jo pitkällä henkisessä kehityksessään on rakkauden löytäminen uudessa elämässä aikaisempaa helpompaa. Rakkausherätys voi tapahtua ns. "uskoon tulon" yhteydessä, mutta ei aina; monet ihmiset, jotka kuuluvat uskonnollisiin yhteisöihin, elävät ymmärtämättä elämän perimmäistä tarkoitusta, vaikka Jumalaan uskovatkin. He tarvitsevat vielä muitakin kokemuksia ja lisäkasvua henkisellä tiellä. Runsas luonnossa oleskelu saattaa vauhdittaa rakkausherätyksen kokemista, koska luonto saa ihmisen pohtimaan totuutta maailmasta. Tällaisen pohdiskelun vaikuttajana voi toimia myös kulttuuri (mm. musiikki, elokuvat, kirjallisuus) laajassa merkityksessään. Lapsuuden kasvuympäristö voi hidastaa tai vauhdittaa tämän kaltaista kehitystä; rakkaustietoiset vanhemmat saattavat siirtää oman elämänfilosofiansa mallioppimisen kautta lapsilleen. Rakkauden löytäminen voi tapahtua myös kohtaamalla erilaisia ihmisiä ja osallistumalla  mielenkiintoa herättäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Myös sairaudet saattavat olla ponnahduslautana rakkaustietoisuuteen. Joitakin ihmisiä herätellään rakkaustietoisuuteen ns. "kuoleman rajakokemuksen" välityksellä, joka tarkoittaa hetkellistä kuolemaa esimerkiksi sydänkohtauksen seurauksena. Henkilö saa kokea miltä kuolema tuntuu ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Kokemus ihanasta rakkauden energiasta ympärillä herättää tajuamaan, että myös maanpäällisessä elämässä on rakkaus kaikkein tärkeintä. Rakkauden löytäminen riippuu myös siitä kuinka hyvin ihminen kuuntelee itseään ja sisäistä ääntä eli sieluaan, enkeleitään ja oppaitaan. Jokaiselle ihmiselle on nimetty opettajat ja opastajat henkimaailmasta, jotka seuraavat suojattiensa elämää ja ohjaavatkin tapahtumien kulkua. Kun he huomaavat, että ihminen on etsinyt totuutta, on oppinut riittävästi ja on kypsä heräämään rakkaustietoisuuteen, avataan tämä ymmärrys ko. henkilölle.

Rakkaustietoisuuteen heräämisen jälkeen alkaa uusi vaihe elämässä ja henkisessä kehityksessä. Rakkaustietoisuuteen herääminen on siten eräänlainen välietappi, jonka jälkeen matka jatkuu uusia tavoitteita kohti. Jokaisen polku on yksilöllinen ja jokaisen kehitykselle on omat aikataulut. Rakkaustietoisuuteen herännyt ihminen alkaa kiinnittää huomiota elämän sellaisiin yksityiskohtiin, joita ei ole aiemmin huomioinut. Hänestä tulee mm. itsekriittisempi ja hän tarkastelee omia sanomisia ja tekemisiä eri tavoin ja paljon huolellisemmin kuin aikaisemmin. Ihminen tekee tiliä itsensä kanssa. Hän on paremmin tietoinen omasta vastuullisuudestaan oman elämän suhteen. Hän myös ymmärtää oman vaikutuksensa ja vastuullisuutensa koskien muiden elämää. Rakkauden ja hyvyyden osoittaminen toisille ja vastaanottavaisuus muiden antamalle rakkaudelle tulee tärkeäksi. Elämä muuttuu tarkoituksellisemmaksi ja onnellisemmaksi. Myös rakkausviestin eteenpäin viemisen tarve tiedostetaan ja tulee tärkeäksi.

Elämä on lahja, joka on annettu jokaiselle ihmiselle oppimista varten. Myös rakkaustietoisuuteen herääminen on lahja ja kiitoksen ilmaus niistä pyrkimyksistä, joita ihminen on osoittanut elämän totuuksia ja yksityiskohtia sekä henkimaailmaa kohtaan. Rakkaustietoisuuteen heräämistä voidaankin pitää tapahtumana, jota kannattaa juhlia kuten muitakin elämän kohokohtia.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: rakkaus, tietoisuus, henkinen kasvu

Rakkaus elämän voimana ja kasvun lähteenä

Tiistai 11.6.2013 klo 20:06 - Merja Sankelo

Jokaisessa ihmisessä on istutettuna rakkauden kipinä, joka merkitsee tarvetta tulla rakastetuksi, tarvetta rakastaa ja elää rakkauden ilmapiirissä. Rakkauden tarvetta voidaan selittää mm. eksistentiaalisilla tekijöillä eli ensiksikin uskolla, että ihminen on osa maailmankaikkeudessa vallitsevaa energiaa, jonka perusolemus on rakkaus. Tuo rakkaus on kaiken elollisen perusta ja pitää yllä kaikkea luotua. Toiseksi voidaan ajatella, että jokaisen yksilön elämän keskeinen tarkoitus  maapallolla on oppia uusia asioita rakkaudesta. Perustana on näkemys siitä, että ihmisen fyysisessä kehossa asuu koko elämän ajan kuolematon sielu, jonka koti on meidän fyysisen maailmamme ulkopuolella ns. toisessa ulottuvuudessa. Em. näkemykseen sisältyy usko siitä, että jokainen sielu  elää vaihtelevan määrän elämiä oppiakseen rakkaudesta niin paljon, että voi siirtyä aina korkeammalle kehityksen tasolle toisessa ulottuvuudessa.

Ilman rakkautta ei ole onnellisuutta, johon jokaisen tulisi pyrkiä elämänsä aikana. Positiivisuus lisää rakkautta ja negatiivisuus puolestaan vähentää sitä. Rakkaus on monimuotoista. Universaalirakkaus on pyyteetöntä korkeimman voiman eli Jumalan palvelemista ja keskittymistä vain tähän tehtävään. Jokaisen tulisi kuitenkin rakastaa myös itseään ja muita ihmisiä. Itsensä rakastaminen tarkoittaa hyvää huolenpitoa mielen ja kehon terveydestä sekä itsensä hyväksymistä. Ihmisten välistä rakkautta on erilaista. On vanhempien ja lasten välinen rakkaus, naisen ja miehen välinen rakkaus ja rakkaus eli veljeys kanssaihmisten kesken. Ihmisen tulisi osoittaa rakkautta ja huolenpitoa myös luontoa, eläimiä ja elinympäristöä kohtaan. 

Rakkauden täyttämä elämä on täydellisesti mahdollista vasta kun ihminen on herännyt rakkaustietoisuuteen eli on ymmärtänyt, että rakkaus on keskeisin ja tärkein asia elämässä. Rakkausherätys voi tapahtua joko uskonnollisissa yhteyksissä tai itsetutkiskelun ja pohdinnan seurauksena. Rakkauden löytäminen on tärkeä vaihe elämässä. Sen jälkeen ihminen alkaa elää tavallaan uudelleen. Hän alkaa arvostaa erilaisia asioita ja alkaa kiinnittää huomiota uusiin yksityiskohtiin elämässään. Hänestä tulee itsekriittisempi ja tietoisempi vastuullisuudestaan omaa ja toisten elämää kohtaan. 

Rakkaudellinen elämä on täynnä positiivisuutta ja jokaisesta hetkestä nauttimista. Rakkaus heijastuu kaikessa tekemisessä. Rakkaus ihmisiä kohtaan ilmenee välittämisenä ja haluna tuottaa iloa. Rakkauteen kuuluu hyvän tekeminen. Hyvää voi tehdä ajattelemalla, puhumalla ja erilaisten tekojen avulla. Rakastavia ajatuksia, sanoja ja tekoja seuraa mielen rauha, joka on välttämätön osa onnellista elämää. Myös uhrautuminen on yksi piirre rakkaudessa. Kun rakastaa niin haluaa auttaa ja tehdä toisen hyväksi kaiken mahdollisen. Rakkaustietoiselle henkilölle tulee hyvä olo auttamisesta, koska hän kokee toimineensa oikein ja oman vakaumuksensa mukaisesti. Tämä todellistuu esimerkiksi tekemällä mm. vapaaehtoistyötä. Anteeksiantaminen itselle ja muille on osa rakkautta.

Rakkaudessa elävän henkilön tuntee siitä, että hän on ystävällinen, iloinen ja kiitollinen elämästä ja sen yksityiskohdista. Hän on avoin, suvaitsevainen ja häntä on helppo lähestyä. Hän kohtelee ihmisiä samanarvoisesti, hyväksyvästi ja rakastavasti. Hän arvostaa toisen sanoja ja ajatuksia eikä koe, että itse on aina oikeassa.

Se,että elää rakkaustietoisuudessa, ei tarkoita sitä, että elämässä ei ole vastoinkäymisiä tai että kaikki sujuu kuin on itse tietoisessa mielessä ajatellut. Tällainen rakkauden merkityksen sisäistänyt ihminen näkee kuitenkin vastoinkäymisetkin oppimisen ja henkisen kasvun lähteinä. Hän uskoo, että jos oppimista ei tapahdu, niin vastaavia tilanteita tulee vastaan  elämässä uudelleen. On ihmisiä, jotka eivät tarvitse vastoinkäymisen tuomia opetuksia, koska he oivaltavat asioita ilman niitäkin.

Elämä on kilvoittelua sen kanssa, miten koko ajan pystyy elämään rakkauden hengessä ja ajattelemaan, puhumaan ja viestimään rakkautta sekä tekemään rakkauden tekoja. Kysymyksessä on elämän mittainen rakkauden koulu, joka vaatii kurinalaisuutta, ponnisteluja ja hyvää elämän hallintaa. Rakkaudesta pitää huolehtia. Tässä on tärkeää omasta itsestä huolehtiminen sekä fyysisesti että henkisesti ja sen toistaminen itselle koko ajan, että elämää tulisi elää itseä ja muita rakastaen. Olisi hyvä ääneen toistaa rakkaus-sanaa joka päivä useaan kertaan eräänlaisena mantrana. Näin alitajunta alkaa toteuttaa rakkautta ihmisen elämässä ja elämä muuttuu tätä toistettaessa yhä enemmän rakkautta sisältäväksi.

Monet ihmiset elävät tiedostamatta rakkauden merkitystä elämässä ja ajattelevat siksi kaikkea materiaalisen pärjäämisen näkökulmasta. Taloudellinen menestys, maine ja kuuluisuus näyttelee pääosaa elämässä ja muu unohtuu. Onnellisuus, jota nämä ihmiset kokevat, on onnellisuutta vailla syvempää tyytyväisyyden tunnetta. Nämä ihmiset ovat usein tulevaisuusorientoituneita ja heidän on vaikea pysähtyä nauttimaan nykyhetkestä. Elämä on koko ajan jonkin uuden menestyksen saavuttamista eri muodoissaan, kiireistä ja näennäisen tärkeää, mutta rauha puuttuu. Elämästä nauttiminen ja siitä iloitseminen on vähäistä. Tällainen ihminen saattaa olla myös välinpitämätön sekä kylmä elämää ja muita ihmisiä kohtaan. Tällainen elämä koetaan helposti olevan vailla perimmäistä tarkoitusta.

Suhde maailmankaikkeuden korkeimpaan voimaan antaa siivet rakkaudelle ja sen mukaiseen elämään. Jokaisella ihmisellä on oikeus Jumalalliseen johdatukseen, mutta se vaatii itsensä kuuntelua, hiljentymistä ja kysymysten esittämistä, joka monelle on vaikeaa. Ihminen voi kuulla sisimmästään oman ikuisen sielunsa äänen ja myös enkelten, oppaiden sekä korkeimman voiman äänen. Vastaukset ja ohjeet ovat aluksi heikkoja, mutta harjoittelun tuloksena sisäisten viestien kuuntelu muuttuu helpommaksi. Tällaisen universaalin vuorovaikutuksen myötä ihminen ei ole koskaan yksin elämässään. Tämä lohduttaa ja auttaa etenkin vastoinkäymisten hetkellä.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: rakkaus, rakkaustietoisuus, henkinen kehitys