Yhteystiedot

Puhelin:
045 897 9229
Sähköposti: nordictraico@gmail.com

Ilon ja nautinnon ylläpitäminen sekä merkitys päivittäisessä elämässä

Maanantai 6.1.2020 klo 11:45 - Merja Sankelo

Ilo on myönteinen tunne, tyytyväisyyttä elämään ja siihen, mitä on ja mitä tapahtuu juuri nyt. Positiivinen asenne ja nykyhetkessä eläminen ovat edellytyksiä sille, että voi kokea itsensä iloiseksi. Nautinto on mielihyvän tunne, joka syntyy kun kokee tai kun tapahtuu jotain sellaista, joka on itselle tärkeää. Puhutaan mm. esteettisistä, lihallisista ja kulinaarisista nautinnoista. Kun joku asia tuo iloa elämään, siitä myös nauttii eli iloon liittyy usein mielihyvä. Kun nauttii kauniista musiikista, tuo se samalla iloa elämään. Kun iloitsee jonkun itselle tärkeän ihmisen tapaamisesta ja saa keskustella hänen kanssaan, kokee samalla nautintoa eli nauttii elämästä tuon eletyn kokemuksen vuoksi.

Ilo syntyy jonkun asian johdosta tai aiheuttamana. Monet erilaiset asiat tuovat iloa, riemua ja hauskuutta elämään. Esimerkiksi työ ja erilainen tekeminen voi tuoda iloa. Puhutaan myös omistamisen ja antamisen ilosta. Ilon ja nautinnon lähteet ovat yksilöllisiä ja siihen jokainen pystyy itse kertomaan parhaan vastauksen. Itselleni iloa elämään ja jokaiseen hetkeen tuovat mm. auringon pilkahdus ja valo syksyn harmauden keskellä, terveys ja hyvinvointi, liikunta, perhe ja rakkaiden ihmisten tapaaminen, hyvät ihmissuhteet, hyvän mielen tuottaminen toiselle, erilaiset onnistumiset ja mukavat yllätykset elämässä, kauniit vaatteet, hyvä ruoka, kirjallisten tuotosten synnyttäminen, mielenkiintoinen päivätyö, päivittäisten tavoitteiden ja suunniteltujen tehtävien toteutuminen, positiivinen palaute ja sisältörikas elämä yleensä. Meren, vesistöjen ja kauniiden maisemien äärellä koen itseni aina onnelliseksi. Iloa ja tyytyväisyyttä elämääni tuovat myös hiljentymiset ja yhteydet universaaliseen energiaan. Jokaisen pitäisi omat ilon lähteet tunnistaa, jotta voi tarvittaessa niillä piristää itseään.

Iloisuuden tietoisen tavoittelun voi aloittaa jo aamulla ajattelemalla itsekseen, että tästäkin päivästä tulee ihan varmasti antoisa ja mukava. Voi jo etukäteen esittää kiitoksen mielessään siitä, että illalla kun käy nukkumaan, voi olla tyytyväinen päiväänsä. Tämä luo innostuneisuutta, jota jokainen tarvitsee, jotta päivästä tulisi onnistunut ja hyvää mieltä tuottava. Jos kuitenkin päivän aikana kokee eri syistä itsensä alavireiseksi voi kysyä itseltään:mikä minua nyt ilahduttaisi?, mistä saisin takaisin hyvän mielen? Kun tulee onnistumisia, voi palkita itseään eri tavoin esimerkiksi ostamalla jotain mieltä ilahduttavaa tai lähtemällä käymään mieleisessä paikassa tai tapahtumassa.

Iloinen olotila vetää puoleensa lisää iloa ja nautintoa. Kun tämän sisäistää, haluaa jokainen itsestään huolehtiva ja välittävä ihminen ylläpitää omaa iloisuuttaan. On myös tärkeää ymmärtää, että ilo on tavallaan universaalinen vaatimus ja velvoite, joka ihmiselle on asetettu. On ajateltu, että ilo ja iloisuus ovat asioita, joiden ylläpitämisestä ja säilymisestä jokainen on velvollinen elämän lahjan saatuaan huolehtimaan.

Kun elämässä on iloa ja nautintoa, on elämä juuri sellaista kuin sen pitääkin olla. Yleensä kun niitä molempia on riittävästi, on ihminen myös onnellinen. Onnellisena on helppo rakastaa ja ottaa vastaan rakkautta. Täydellisen elämän elementit ovat kaikki tässä: iloa, nautintoa, onnellisuutta ja rakkautta. Ne ovat myös kaikkien ulottuvilla, kun vain näin haluaa ja tekee myös työtä niiden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ilo, nautinto, elämä, ylläpitäminen, merkitys

Maailmankaikkeuden lait ja elämän onnellisuus

Lauantai 16.3.2019 klo 22:56 - Merja Sankelo

Maailmankaikkeuden lait ilmaisevat universaalisia totuuksia ja kertovat mitä ihmisten tulisi tehdä ja mitä ei, jotta elämä muodostuisi mahdollisimman onnelliseksi. Ne määrittävät myös sitä, mikä kaiken Luojan silmissä on hyvää eli tavoiteltavaa ja mikä pahaa, jota pitäisi välttää. Kun ihminen tekee jotain, joka on ristiriidassa universaalisten lakien kanssa, hän joutuu kärsimään, mutta jos hän elää lakien mukaisesti, on elämä täynnä iloa ja onnellisuutta.

Tärkein universaalinen laki on rakkaus ja siihen pyrkiminen kaikilla elämän osa-alueilla. Se on myös päämäärä ja tavoite hengen eli sielun kehityksessä. Rakkauden harjoittaminen vie eteenpäin rakkauden tiellä; mitä enemmän on rakkauden tekoja sitä enemmän on rakkautta elämässä. Kiitollisuus ja anteeksiantaminen sekä sosiaaliset kontaktit muiden ihmisten kanssa ovat osa rakkaudellista elämää. Se mitä ajattelee ja tekee tulee bumerangina takaisin ja moninkertaisena; niin hyvässä kuin pahassa.

Keskeistä on myös se, että ollakseen onnellinen, tulee ihmisen tavoitella sitä tietoisesti ja itseään kuunnellen. Täytyy tehdä vain asioita, joista nauttii ja pitää. Elämästä tulee karsia pois kaikki sellainen mistä ei pidä ja joka tekee elämän epämiellyttäväksi, tylsäksi ja tyhjäksi. Sitä puolestaan pitää lisätä, mistä saa mielihyvää, iloa ja innostusta elämään. Onnellisuuden näkökulmasta on tärkeää elää tässä ja nyt, ei mennyttä muistellen eikä tulevaa odotellen. Täytyy myös huolehtia itsestään eri tavoin, jotta elämästä nauttiminen on mahdollista.

Elämä on suuri lahja ja siihen pitää suhtautua arvostavasti. Elämä pitää käyttää viisaasti ja juuri siihen, mihin se on tarkoitettu eli kokemusten kautta oppimiseen. Kun elämä maanpäällä päättyy, tulisi olla sellainen olo, että elämästä on otettu irti kaikki mahdollinen; on olo, että on oppinut paljon ja elämä on ollut täynnä rakkautta ja onnellisuutta. Jokainen on vastuussa omasta elämästään, ei kukaan muu. Tämä on yksi tärkeä laki maailmankaikkeudessa. Ketään ei voi syyttää, jos ei koe itseään onnelliseksi; vastuu tästä on vain itsellä. Ihmiselle on annettu myös vapaus ajatella, tahtoa, toimia, päättää ja tehdä valintoja eli kukaan ei ole pakotettu tekemään mitään, mitä ei oikeasti itse halua.

Karman laki on yksi keskeinen universaalinen laki;sitä niittää mitä kylvää. Pahat teot täytyy sovittaa joko nykyisessä elämässä tai sitten seuraavassa inkarnaatiossa. Olisi parasta välttää pahoja tekoja kokonaan ja keskittyä hyvän tekemiseen. Tämä lisää hyvää karmaa, joka puolestaan edistää onnellisuutta ja positiivisuutta nykyisessä sekä myös tulevassa elämässä. Mikään ei ole kuitenkaan lopullista, vaan paha voidaan aina korvata tekemällä hyvää tai joskus myös kärsimällä itse.

Vetovoiman laki tarkoittaa, että ihminen vetää puoleensa sitä mitä ajattelee, sanoo ja tekee. Siksi kannattaa koko ajan olla positiivinen ja välttää negatiivisuutta kaikin tavoin. Tämä koskee myös negatiivisia tunteita kuten vihaa, kateutta, mustasukkaisuutta, omistuksen halua, koston halua ja masennusta. On tärkeää huolehtia, että pitää tietoisesti yllä positiivisia tunteita ja tekee kaikkensa päästäkseen nopeasti eroon vallalla olevista negatiivisista tunnetiloista.

Ihminen on luotu toimimaan ja ahkeroimaan. Tekemisen avulla voi kertoa ja ilmentää universumille mitä haluaa ja mitä tavoittelee elämässä. Kannattaa siis panostaa ja käyttää aikaa vain sellaiseen, joka on itselle tärkeää. Tämä edistää sen toteutumista, mitä eniten haluaa, mistä unelmoi ja mitä toivoo itselleen. Elämä tarjoaa jokaiselle mahdollisuuksia tarttua erilaisiin haasteisiin. Mahdollisuudet, tilaisuudet ja haasteet tulisikin ottaa vastaan, koska ne vievät elämää oikeaan ja tarkoitettuun suuntaan, joka samalla myös edistää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta.

On tarkoitettu, että ihminen olisi yhteydessä universaaliseen energiaan ja opastajiinsa henkimaailmassa. Tämä helpottaa elämää monin tavoin; se mahdollistaa mm. avun pyytämisen eri asioissa ja tilanteissa. Yhteyden tulisi olla riittävän usein tapahtuvaa, koska sen myötä yhteydet voimistuvat.

Lisää universaalisten lakien mukaisesta elämästä voit lukea kirjastani "Arkkienkeli Mikael-rakastavaa ohjausta elämään ja henkiseen kasvuun".

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: maailmankaikkeuden lait, elämä, onnellisuus

Anteeksiantamisen taito sekä vaikutukset terveyteen ja elämään

Sunnuntai 21.2.2016 klo 20:40 - Merja Sankelo

Anteeksi-sanaa käytetään kun halutaan pyytää toista olemaan huomioonottamatta, loukkaantumatta tai pahoittamatta mieltään jostain asiasta, teosta, toiminnasta, käytöksestä tai ääneen lausutuista sanoista. Anteeksi pyytäminen on kohteliasta ja kuuluu hyviin tapoihin. Anteeksi pyytäminen kertoo, että asianomainen on ymmärtänyt tehneensä jotain väärin tai sopimatonta ja haluaa korjata tilanteen. Osalle ihmisistä anteeksi pyytäminen on luonnollista ja sujuu tarvittaessa helposti, mutta joillekin anteeksi-sanan käyttäminen vaatii ponnistelua. On myös henkilöitä, jotka eivät juuri koskaan pyydä anteeksi keneltäkään.

Anteeksiantaminen tarkoittaa, että vääräksi koettu teko, loukkaus ja mielen pahoittaminen halutaan sopia. Anteeksiantamiseen vaikuttaa se, miten merkityksellisestä asiasta on ollut kysymys. Kun joku tönii kassajonossa ja pyytää sitä anteeksi, on pyyntö helppo hyväksyä ja unohtaa samantien koko juttu. Kun puoliso on pettänyt ja pyytää sitä anteeksi, on tilanne mutkikkaampi ja loukatun täytyy ehkä pohtia pitkäänkin haluaako ja pystyykö antamaan anteeksi.

Anteeksiantaminen on sisäinen prosessi, joka alkaa sen tiedostamisesta, että on tullut loukatuksi  ja joutunut väärältä tuntuvan teon kohteeksi. Kun "loukkaaja" katuu tekoaan ja pyytää vilpittömästi anteeksi on anteeksiantaminen helpompaa, mutta edellytyksenä on aina tietoinen päätös siitä, että haluaa aidosti antaa anteeksi. Kun päätös on tehty, vapautuu ihminen kaikista niistä negatiivisista tunteista, joita loukkaus on hänessä herättänyt (kauna, viha, katkeruus, ahdistus, masennus, toisen syyllistäminen, pettymys, koston halu). Anteeksiantamisessa onkin kysymys paitsi hyvän mielen tuottamisesta "loukkaajalle" niin myös omasta hyvinvoinnista ja terveydestä.

Tutkimusten mukaan anteeksiantamisella on monia myönteisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja elämään: veren paine laskee, stressi vähenee, päänsäryt sekä selkä-ja sydänvaivat vähenevät, mieli rauhoittuu, tyytyväisyys ja onnellisuus omaan elämään kasvaa, energisyys lisääntyy ja unen laatu paranee. Lisäksi ihmiset, jotka ovat kirjoittaneet anteeksiantamista koskevista tilanteista elämässään, ovat tuoneet esille mm. seuraavia muutoksia sen johdosta: laihtuminen ja eroon pääsy liikalihavuudesta, vapautuminen liiallisesta alkoholin käytöstä, uuden elämänkumppanin löytyminen, sairastelun loppuminen ja oman yritystoiminnan  kasvu ja menestys.

Anteeksiantamattomuudella puolestaan on kielteisiä vaikutuksia terveyteen ja elämään, koska tilanteesta johtuvat negatiiviset tunteet  vaikuttavat käyttäytymiseen ja terveyteen; tiedetään, että sisällä vellovilla "pahoilla" tunteilla on yhteys sairauksien puhkeamiseen ja siksi tällaisista tunteista pitäisi pyrkiä pääsemään eroon mahdollisimman nopeasti. Esimerkiksi yllättävän monilla syöpään sairastuneilla on todettu elämäntilanteita, joiden yhteydessä on mieli pahoittunut ennen sairastumista.

On tavallista, että jos anteeksiantoa ei tapahdu, alkaa mielensä pahoittanut vältellä "loukkaajaa" eri tavoin. Usein kuulee kerrottavan mm. tilanteista, jolloin poika ei ole tavannut isäänsä moniin vuosiin, koska  oli suuttunut hänelle jostain asiasta. Tämä on aiheuttanut kärsimystä kummallekin osapuolelle. Jos lähentyminen ja yhteydenotto sitten tapahtuu toisen aloitteesta, on lopputuloksena hyvämieli paitsi asianosaisille niin myös monille muille lähipiirissä oleville henkilöille. Tämä herättää pohtimaan, että menivätkö vuodet anteeksiantamattomuuden vuoksi hukkaan ? Olisiko kannattanut antaa anteeksi heti ? Mitä kaikkea mukavaa olisikaan noiden vuosien aikana voinut tapahtua sen sijaan, että kummallakin oli matala mieliala, surullinen olo ja ehkä ikäväkin toisiaan.

On selvää, että ihmisen tulisi aina antaa anteeksi itselleen ja muille, jos tehdään virheitä tai tullaan loukatuksi. Sen seurauksena on mahdollista heti vapautua terveydelle vaarallisista negatiivisista tunteista sekä kokea sisäistä rauhaa ja iloa elämässä. Anteeksiantaminen esimerkiksi omalle puolisolle mahdollistaa luottamuksellisen ja läheisen suhteen jatkumisen hänen kanssaan. Olenkin sitä mieltä, että pitkien parisuhteiden ja muidenkin pitäaikaisten ihmissuhteiden yksi perusta on kyvyssä ja halussa antaa anteeksi.

Kun on tiedostanut rakkauden tärkeyden elämässä on anteeksianto helpompaa. Silloin ajattelee, että anteeksiantaminen on osa rakkaudellista elämää ihmisten kanssa. Myös sen tiedostaminen, että anteeksiantaminen tekee hyvää omalle terveydelle ja elämälle kannustaa antamaan anteeksi. Sanotaan, että olisi hyvä tehdä anteeksiantoharjoituksia joka päivä. Omissa ajatuksissaan ja mielessään voi antaa anteeksi omille läheisilleen, ystäville, työtovereille ja  esimiehille kaikkia niitä tilanteita ja sanomisia, joiden johdosta on pahoittanut mielensä. Anteeksiantaminen ei siis välttämättä edellytä sitä, että toinen ensin pyytää ääneen anteeksi. Anteeksi voi antaa mielessään heti kun tiedostaa, että on tullut loukatuksi. Kysymys on koko universumia ja elämää koskevasta laista, jonka mukaan ihminen vetää puoleensa sitä, mitä ajattelee. Kun antaa anteeksi ja tekee hyvää itselle ja muille, on seurauksena entistä enemmän hyvyyttä, positiivisuutta ja iloa elämään.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: anteeksiantaminen, vaikutukset, terveys, elämä

Ajatusten voimalla kohti onnellista elämää ja menestystä

Sunnuntai 25.10.2015 klo 13:34 - Merja Sankelo

On olemassa ylin voima ja hallitseva mahti, joka täyttää koko äärettömän universumin. Jokainen ihminen on osa tätä voimaa eli energiaa. Ihminen luo omaa todellisuuttaan koko ajan ajatuksillaan, sanoillaan, teoillaan, päätöksillään ja valinnoillaan. Olemalla positiivinen luodaan lisää positiivisuutta ja olemalla negatiivinen luodaan elämään lisää kielteisyyttä. Negatiivisuus (mm. viha) aiheuttaa muissa ärtymystä ja johtaa ristiriitoihin, sairauksiin sekä vastoinkäymisiin. Positiivisuus puolestaan lisää iloa, terveyttä ja onnellisuutta omassa ja muiden elämässä sekä johtaa menestykseen. Jos elämäsi ei ole nyt sellaista kuin haluaisit sen olevan, on ehkä kysymys siitä, että et ole tietoinen, etkä ymmärtänyt omien ajatustesi merkitystä elämäsi kulkuun.

Luomisen kyky mahdollistaa oman elämän hallinnan ja siihen vaikuttamisen. Ihmisellä on taito muuttaa ajatteluaan, asenteitaan ja tunteitaan niin halutessaan. Tärkeää  olisi oppia pitämään ajatuksensa ja tunteensa tietoisesti positiivisina, myös vastoinkäymisten keskellä. Ajatuksiin kannattaa kiinnittää huomiota, koska yleensä se, mitä ajatellaan, myös toteutuu. Kysymyksessä on vetovoiman laki eli ihminen vetää kuin magneetti puoleensa sitä, mitä ajattelee. Jos ajattelee ja tuntee, että elämä on ihanaa, vetää puoleensa kaikkia niitä ihmisiä, tilanteita ja tapahtumia, jotka tekevät elämästä entistä ihanamman. Jos suhtaudut esimerkiksi rahaan joka tilanteessa positiivisesti, vedät puoleesi taloudellista runsautta ja rikkautta. Jokainen positiivinen ja hyvä ajatus, tunne, sana ja teko yhdistää ihmisen rakkauden voimaan, joka on kaiken positiivisuuden taustavoima. Ajatusten voimaa voi tietoisesti käyttää haluttujen asioiden saavuttamiseen elämässä. Kahden tai useamman ihmisen ajatuksen voima on suurempi kuin yhden ihmisen ja siksi olisi tärkeää joskus ryhmissä ajatella samoja asioita tietyistä asioista ja tilanteista maailmassa ja elämässä. Ajatuksen voimaa voidaan täydentää rukouksen avulla. Rukous on universumin korkeimmalle voimalle esitetty avun pyyntö, joka mahdollistaa auttamisprosessin käynnistymisen.

Tietoisen mielen lisäksi ihmisellä on alitajunta, joka ohjaa tietoisen mielen toimintaa eräänlaisen automatiikan avulla, jota voi opetella hallitsemaan ja saada näin haluamansa asiat toteutumaan.  Alitajunta on hyvin herkkä reagoimaan tietoisen mielen puheeseen ja ajatuksiin (mm. visualisointiin). Mikäli ihminen ei tiedosta tätä yhteyttä voi tietoinen mieli ohjata alitajuntaa toimimaan väärin perustein. Alitajunta kääntää maat ja taivaat toteuttaakseen kaiken, mistä se on saatu vakuuttumaan. Sen vuoksi sille on syötettävä oikeita ideoita ja rakentavia ajatuksia. Kun ihminen haluaa jotain, tulisi hänen ajatella, kokea ja visualisoida tuo haluttu asia jo toteutuneena.  Jos esimerkiksi haluaa uuden auton tulisi mielessään nähdä tuo auto ja miltä tuntuu istua tuossa uudessa autossa ja ajaa sillä. Olisi myös hyvä kokea aitoa kiitollisuutta "lahjan" toteutumisesta. Kiittämisellä on tärkeä merkitys maailmankaikkeudessa. Visualisointi on helpompaa ja tuloksekkaampaa rentoutuneessa tilassa, jolloin mieli hiljentyy ja yhteys alitajuntaan ja maailmankaikkeuden energiaan on helpompi saavuttaa. Antaumuksellisuus ja koetut tunteet lisäävät visualisoinnin voimaa; mm. toivotun tilanteen herättämä ilo ja riemu olisi aidosti koettava visualisoinnin aikana. Useus ja toisto on tärkeää eli toivettaan tulisi pysähtyä ajattelemaan  3-4 kertaa päivässä noin kymmeneksi minuutiksi muutaman kuukauden ajan. Pienemmän toiveen toteutuminen saattaa tapahtua nopeastikin.

Ihmisen ajatukset ovat siis valtava voimavara kun niitä vain osataan käyttää ja hyödyntää oikealla tavalla. Kukaan ei ole kohtalon uhri, vaan jokainen voi vaikuttaa omaan elämäänsä. Jokaisen ihmisen elämä kertoo hänen tavastaan ajatella. Mitä sinä juuri nyt ajattelet itsestäsi ? Kehosi, elinvoimasi, terveytesi, taloudellinen tilanteesi, ystäväsi, yhteiskunnallinen asemasi jne vastaavat täydellisesti sitä kuvaa mikä sinulla itselläsi niistä on juuri nyt. Elämän ei todellakaan tarvitse koko ajan toistaa itseään, vaan jokainen voi muuttaa elämänsä sellaiseksi kuin haluaa. Tämä on samalla  vastuunottoa omasta elämästä. On vain ensin tiedettävä mitä haluaa ja erityisesti isompien asioiden kohdalla on hyvä  ennen "työskentelyn" aloittamista pohtia, että herättääkö ko. asia  itsessä aitoa innostusta ja mielihyvää. Tämä on merkki siitä, että asialla on jumalallinen siunaus ja se on linjassa oman elämänsuunnitelman kanssa. On tärkeää, että toiveita ei ole liian monta samanaikaisesti esitettävänä alitajunnalle ja universumille. On siis priorisoitava toiveita ja päätettävä  mikä asia on tärkeintä saada toteutumaan juuri nyt.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ajatukset, onnellisuus, menestys, elämä

Elämä kuoleman jälkeen on täynnä rauhaa, rakkautta ja kauneutta

Perjantai 23.10.2015 klo 11:39 - Merja Sankelo

On paljon ihmisiä, jotka uskovat sielun ikuisuuteen ja kuoleman jälkeiseen elämään. Selvitin 1990-luvulla haastattelujen avulla potilaiden, omaisten sekä hoitohenkilökunnan käsityksiä ja uskomuksia kuolemasta. Tutkimukseen osallistui 32 henkilöä. Ilmeni, että usko kuoleman jälkeiseen elämään kytkeytyi uskoon Jumalan tai muun korkeamman voiman olemassaolosta. Henkilöt, jotka uskoivat elämään kuoleman jälkeen ajattelivat, että sielu jatkaa elämäänsä kun fyysinen ruumis lakkaa toimimasta. Puolet haastatelluista ajatteli, että ihmisen sielu irtoaa heti ruumiista kun kuolema on tapahtunut. Muilla ei ollut tarkkaa käsitystä siitä, koska irtoaminen tapahtuu. Monikaan ei osannut sanoa minne sielu menee kuoleman jälkeen. He totesivat vain, että sielu menee jonnekin, muualle, ylöspäin, parempaan olotilaan tai uuteen ulottuvuuteen. Neljännes ajatteli, että sielu menee taivaaseen. Kuoleman jälkeisen elämän kuvaileminen oli lähes mahdoton tehtävä haastateltaville. Joku arveli, että sitten ei ole kipuja, kärsimyksiä eikä murheita. Esille tuotiin myös hyvä olo, onnellisuus, lepo ja rauha sekä nykyistä parempi olotila, johon liittyi maanpäällä olevien elämän seuraaminen. Vain yksi toi esille, että kuoleman jälkeiseen elämään liittyi toimintaa ja tekemistä. Puolet kuoleman jälkeiseen elämään uskovista ajatteli, että he tapaavat kuoleman jälkeen jo aiemmin kuolleita henkilöitä ja omaisia. Sielun uudelleen syntymiseen eli reinkarnaatioon uskoi kuusi henkilöä. Kuoleman jälkeinen aika on siis iso arvoitus ihmiskunnalle.

Jotain tietoa ja kuvauksia  kuoleman jälkeisestä elämästä on kuitenkin olemassa, joka on saatu maanpäältä kuoleman kautta toiseen ulottuvuuteen siirtyneiltä hengiltä meedioiden välityksellä. Välitetyn tiedon perusteella ympäristö toisessa ulottuvuudessa muistuttaa fyysisiä puitteita maanpäällä, mutta on paljon kauniimpi. Eräs suomalaisena elänyt henki on todennut viestissään mm. näin: "Tänne tulevat hämmästyvät värejä, rauhaa ja kauneutta, jota ei voi maallisin sanoin kuvata. Harmonia ja rakkauden ilmapiiri on täällä käsin kosketeltavaa."

Eräs toinen henki, joka on elänyt viimeisimmän inkarnaationsa Brasiliassa, on kuvaillut ympäristöään tuonpuoleisessa seuraavasti:"Maisema edessäni on ylevän kaunis. Metsä on täydessä kukassa ja tuoksuu raikkaalle. Kaikki on ainutlaatuista värien ja pehmeän valon lahjaa. Suuri joki kiemurtelee verkkaisesti sinisiä kukkia kasvavien rehevien ruohopenkereiden välistä. Vesi virtaa niin rauhallisesti ja kristallin kirkkaana. Leveät polut kulkevat vihreän maiseman läpi. Lehtipuita on istutettu säännöllisin välein. Ne tarjoavat suojaa auringolta. Eri muotoisiksi tehdyt penkit kutsuvat lepäämään. Linnut lentävät taivaalla ja kotieläimiä on tiheälehtisten puiden joukossa. Täällä on hedelmätarhoja ja ihastuttavia puutarhoja. Erilaiset ruusut kukkivat siellä täällä koristaen viheriöitä. Näen viehättäviä monimuotoisia rakennuksia tuolla vähän kauempana. Kaikki alueet ovat huolellisesti hoidettuja."

On myös kerrottu, että kuoleman jälkeisessä olotilassa henget työskentelevät, opiskelevat, opettavat ja myös vain oleilevat. Kaikelle toiminnalle on olemassa hallinnolliset rakenteet ja vastuutahot. Työnteko liittyy myös mm. elämän ylläpitämiseen, ravintoon, vaatetukseen ja asumiseen. Jokainen saa palvelutehtäviä  kykyjensä ja kehitystarpeidensa mukaisesti.Opiskelu voi koskea mm. nöyryyden ja kiitollisuuden omaksumista, taiteista nauttimista, tunteiden osoittamisen taidon kehittämistä ja kauneuden tajun avartamista. Jotkut opiskelevat lääkeyrttien kasvattamista.On myös mahdollista jatkaa niiden kykyjen ja taitojen kehittämistä, joiden oppiminen jäi kesken maanpäällä ollessa. Esimerkiksi säveltäjä voi jatkaa säveltämistä ja kirjailija kirjojen kirjoittamista jos näin haluaa. Edistyneemmät opettavat ja ohjaavat muita; itsellä oleva tieto ja osaaminen halutaan jakaa kollektiivisesti. Kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen sekä omaan haluun ja motivaatioon. Mitään pakkoa ei ole. Jos on epävarma mikä olisi paras tapa kehittää itseään, voi saada neuvoja "ohjaajilta". Yksinäisyttä ei tunneta. Henget elävät normaalin päivärytmin mukaisesti eli heräävät aamulla, syövät aamupalaa ja lähtevät sitten päivän toimintoihinsa. Osa vain lepäilee. Vapaa-aikana tehdään samoja asioita kuin maanpäällä. Illalla voidaan ihailla mm. kaunista kuutamoa ja yöksi käydään nukkumaan.

Oltuaan aikansa toisessa ulottuvuudessa ja sen astraalitasolla, alkaa henki tuntea tarvetta uuteen inkarnaatioon maanpäällä. Inkarnoitumisen myötä henki saa mahdollisuuden oppia asioita, joita ei voi oppia missään muualla maailmankaikkeudessa. Ainoastaan maanpäällä on mahdollisuus tuntea mm. naisen ja miehen välinen rakkaus, vain ruumis sairastuu ja kokee kipua sekä tuskaa, vain ihmisenä joutuu opettelemaan tunteiden (pelko, kateus, epäluulo, mustasukkaisuus, viha) hillintää. Henki suunnittelee etukäteen yhdessä ohjaajiensa kanssa tulevan elämän oppimisen päähaasteet ja "oppimisympäristön" sekä valitsee fyysisen kehon, johon haluaa inkarnoitua. Henki siirtyy valitsemaansa kehoon lapsen syntymän hetkellä. Kuka ajattelee, puhuu ja tekee vain hyvää ? Tällaisen ihmisen ja sielun ei tarvitse enää tulla takaisin maanpäälle kuolemansa jälkeen. Kun tällainen sielu palaa toiseen ulottuvuuteen, voi hän jatkaa matkaa suoraan astraalitasolta ylempiin sfääreihin ellei sitten halua ensin toimia henkioppaana maanpäällä oleville.

1 kommentti . Avainsanat: maanpäällinen elämä, kuolema, toinen ulottuvuus

Enkelten merkitys elämässä

Maanantai 3.10.2011 - Merja Sankelo

Eilen vietettiin Mikkelin päivää eli enkelten sunnuntaita. Hyvin vaatimattomien juhlallisuuksien merkeissä tuo päivä kansallisesti kului. Itse poltin kuitenkin kynttilää enkelten kunniaksi koko päivän ja kiitin heitä mielessäni kaikesta siitä, mitä ovat itseni ja perheeni hyväksi tehneet. Ehkä myös monet muut tekivät näin, mutta julkisesti tätä jo 400-luvulta alkaen enkeleille omistettua kirkollista juhlapäivää vietettiin melko näkymättömästi. Tietysti kirkoissa pidetyissä jumalanpalveluksissa enkelit saattoivat olla pappien saarnoissa keskiössä; kun itse kuuntelin radiolähetystä eräästä kirkosta, jäi puhe enkeleistä kuitenkin varsin vähäiseksi.

Vaikka en itse ole  normaalimielessä uskovainen eli en kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön,ovat enkelit minulle tärkeitä. Enkelit ovat osa maailmankaikkeutta ja maailmankaikkeuden korkeimman voiman eli Jumalan sanansaattajia. Jokaisella ihmisellä on omia suojelusenkeleitä, jotka ovat vierellä koko elämän ajan. Lisäksi on arkkienkeleitä, jotka johtavat suojelusenkelten toimintaa.   Enkelit auttavat, opastavat ja ohjaavat olemaan onnellisia ja nauttimaan elämästä jos näin haluamme. Maailmankaikkeudessa vallitsevan lain mukaan on jokaisella ihmisellä kuitenkin vapaa tahto, jota pitää kunnioittaa. Tämä tarkoittaa, että enkelit voivat auttaa ja puuttua ihmisten elämään vain jos apua ensin heiltä pyydetään.

Jokainen avunpyyntö on suuri ilo enkeleille ja he haluavat aina auttaa, koska he rakastavat ihmisiä. Kaikilla ihmisillä on synnynnäinen kyky olla yhteydessä enkelten kanssa. Sekä puhuminen että kuunteleminen on tärkeää tässä yhteydenpidossa kuten ihmistenkin välisessä viestinnässä. Enkelit voivat auttaa parantamaan terveyttä, ihmissuhteita,  tunne-elämää, uraa ja taloudellista tilannetta ja antavat ohjausta erilaisiin elämän ratkaisuihin. On ollut aika, jolloin oli täysin luonnollista, että kaikki ihmiset turvautuivat enkeleihin arkipäivän tilanteissa, mutta vähitellen tilanne muuttui. Ihmiset erkaantuivat tästä ohjauksesta ja alkoivat elää elämäänsä oman viisautensa varassa. Nyt on kuitenkin jälleen merkkejä siitä, että ihmiset ovat kasvavassa määrin hakeutumassa yhteyteen toisen maailman auttajien (enkelit ja maailmankaikkeuden korkein voima) kanssa. Kehitys on luonnollista, koska nämä rinnakkaiset maailmat ovat loppujen lopuksi osa samaa maailmankaikkeudessa vallitsevaa energiaa, jonka lait koskevat myös toimintaamme täällä maan päällä.  

Enkelten merkitys elämässä riippuu jokaisen omasta tahdosta. Jos halutaan, voi heidän merkityksensä  olla aivan valtavan suuri ja osa jokaista arkipäivää. On kuitenkin niin, että vaikka heidän apuaan ei pyydetä ja heidän läsnäoloaan ei tiedosteta, ovat he joka tapauksessa läsnä. He suojelevat jokaista ihmistä vaaroilta ja odottavat hetkeä, jolloin heiltä apua ensimmäisen kerran pyydetään. Tapaturmatilanteissa enkelit syöksyvät apuun pyytämättä  varmistaakseen sen, että elämälle laadittu suunnitelma saa mahdollisuuden toteutua eli estävät  elämän ennenaikaisen päättymisen esimerkiksi kolaritilanteissa.

Hienoa, että enkeleille on omistettu yksi kirkollinen juhlapäivä vuodessa. Tällaisen kiitollisuuden osoituksen he vähintäänkin ansaitsevat. 

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: enkelit, merkitys, elämä