Ohjausta hyvään ja onnelliseen elämään sekä henkiseen kasvuun

Kysy lisää hyvinvointipalveluista

Tällä sivulla voit tutustua blogikirjoituksiin ja saat samalla tietoa hyvinvointipalveluista, joita Nordic Training & Consultation Seinäjoelta tarjoaa. Tekstit käsittelevät muun muassa rakkautta, iloa ja onnellisuutta.

 • 18/10/2021 - Merja Sankelo 0 Kommentit
  Sinua rakastetaan, ohjataan ja autetaan

  Yksittäisen ihmisen näkökulmasta elämä voidaan nähdä rajallisena aikana, joka on annettu kehittymistä, oppimista ja kasvamista varten. Jokainen on tehnyt ”ikuisena henkenä” ns. elämänsuunnitelman itselleen ennen syntymistä maanpäälle. Tämä suunnitelma pitää sisällään mm. sen, minkälaiseen perheeseen ja minkälaisille vanhemmille syntyy, oman sukupuolen ja sen ajankohdan, jolloin elämä maanpäällä päättyy ja on aika palata takaisin henkimaailmaan, rajan toiselle puolelle. Tämä ennakkoon laadittu suunnitelma luo siis puitteet saada juuri niitä kokemuksia, joita tarvitaan, jotta oppiminen, kasvu ja kehitys kohti yhä täydellisempää hyvyyttä ja rakkautta olisi mahdollista.


  Edellä mainitut asiat tarkoittavat mm. sitä, että on turha kritisoida lapsuuttaan kovin paljon, koska jokainen on tarvinnut juuri nuo tietyt lapsuuden kokemukset, jotta voisi kehittyä henkisesti. On harmillista, jos joku ei viihdy omassa kehossaan naisena tai miehenä, koska hän tarvitsee juuri ne kokemukset, jotka tuo keho ja sukupuoli voivat tarjota. Ajatus, että kuoleman ajankohta on ennalta päätetty, luo mielenkiintoiset näkymät moniin asioihin elämässä; vähentää ehkä monia pelkoja, mutta aiheuttaa myös voimattomuutta, kun ei voi vaikuttaa oman elämän pituuteen. Lääketieteellisen teknologian kehittymisen myötä ihmisen elämää voidaan nyt keinotekoisesti pitkittää, joka on tuonut mutkia matkaan elämänsuunnitelman toteutumiselle. Myös ns. aktiivinen eutanasia ja itsemurha, joista seuraa elämän ”ennenaikainen” päättyminen, estävät ”sovitun” kuoleman hetken toteutumisen ja ovat siksi universaalisten lakien vastaista toimintaa. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, koska täältä pitää lähteä pois. Tämä tuo jännitystä elämän kulkuun.


  Jokaisella nyt maanpäällä olevalla ihmisellä on omat apujoukot henkimaailman puolella ja on tarkoitettu, että ihminen voi saada apua, ohjausta ja lohdutusta heiltä. Kristinuskossa puhutaan Jumalasta ja Jeesuksesta, joiden puoleen ihminen voi kääntyä huoliensa kanssa, mutta henkimaailmassa on myös henkioppaita ja enkeleitä, joiden tehtävänä on auttaa tarvittaessa. Universaalisten lakien mukaan apua pitää ensin pyytää ennen kuin sitä voi saada. Koska monetkaan eivät usko tällaiseen, on niin, että usean henkilön apujoukot ovat juuri nyt toimettomia ja joutuvat vain seuraamaan sivusta, kuinka heidän suojattinsa pärjää elämässään. Jos ajattelet, että edellä esitetty on humpuukia, niin kokeilepa joskus pyytää apua, niin saatat yllättyä. Apua annetaan aina kun avunpyyntö on esitetty, mutta ihminen ei aina huomaa sitä, koska apu saattaakin olla täysin erilaista kuin on odottanut.


  Kaiken Luoja on viisaudessaan luonut maailmankaikkeuden, jossa eletään vuorotellen maanpäällä ja henkimaailmassa ja niin, että niiden välillä on kommunikaatiota ja yhteydenpitoa. Kaiken Luoja on myös huolehtinut siitä, että maanpäällä olevan ihmisen ei tarvitse olla koskaan yksin, vaan hän voi olla yhteydessä henkimaailman auttajien kanssa eri tavoin. Hän voi mm. hiljentyessään kertoa huolistaan sekä pyytää ohjausta ja apua elämäänsä. Esitetyn pyynnön jälkeen on tärkeää seurata omia tunteita, mielialoja, ajatuksia ja intuitiota, koska ohjausta annetaan usein niiden välityksellä. On myös ihmisiä, jotka voivat saada ”suoraa” ohjausta omilta auttajiltaan. Säännöllinen meditointi edistää tällaisen herkkyyden kehittymistä.


  Yhteydenpito omien henkisten auttajien kanssa perustuu uskoon heidän olemassaoloaan kohtaan ja keskinäiseen luottamukseen. Luottamusta Kaiken Luojaa ja hänen universumiaan kohtaan voidaan osoittaa kertomalla avoimesti omista ajatuksista ja kääntymällä auttajien puoleen elämän pulmatilanteissa. Henkimaailman auttajat puolestaan alkavat luottaa suojattiinsa, kun näkevät, että hän on aidosti oma itsensä, uskoo heidän mahdollisuuksiinsa auttaa ja toimii annetun ohjauksen mukaisesti. On ihanaa tietää, että on tahoja, jotka vilpittömästi rakastavat jokaista ihmistä ja haluavat aidosti hyvää sekä iloitsevat kun näkevät, että olemme onnellisia ja nautimme kaikesta ympärillämme. Tällainen luottamuksellinen suhde antaa perustan elämälle, jonka kantavana voimana on tietous siitä, että ei ole koskaan yksin, vaan rajan toisella puolella on tahoja, jotka rakastavat, välittävät ja haluavat olla osa elämäämme sekä huonoina että hyvinä aikoina.


  Edellä esitetyt asiat poikkeavat tietyiltä osin mm. kristinuskon ajatuksista. Kristinuskossa puhutaan rukoilemisesta, kun tuodaan esille avun pyytämistä ja yhteydenpitoa henkimaailman auttajien, lähinnä Jumalan ja Jeesuksen kanssa. Kristinuskosta puuttuu tässä esiin nostettu, elämänsuunnitelmaa koskeva tietous sekä usko siihen, että kuoleman ajankohta olisi etukäteen sovittu asia. Tässä esitetty ”totuus” sisältää uskon reinkarnaatioon eli siihen, että ikuinen sielu elää henkimaailmassa ja palaa maanpäälle useitakin kertoja, kunnes on saavuttanut henkisessä kehityksessään valaistumisen eli täydelliseksi tulemisen. Kristinusko ei tunnusta tällaista, vaan sen mukaan ihmisellä on yksi elämä maan päällä, jonka jälkeen hän siirtyy ylösnousemuksen kautta taivaaseen tai helvettiin.

  Lue lisää
 • 19/08/2021 - Merja Sankelo 0 Kommentit
  Rakkaustietoista elämää yhden vuosikymmenen ajan

  Oivallus, että rakkaus on kaikkein tärkein asia elämässä, syntyi noin kaksitoista vuotta sitten, ihan tavallisena arkipäivänä. Sitä oli edeltänyt parinkymmenen vuoden utelias totuuden etsintä ja kiinnostus henkisiä asioita kohtaan. Tuo hetki oli käännekohta elämässäsi.

   

  Uusi tietoisuus pakotti minut miettimään ja kokeilemaan kuinka hyvyyden ja rakkauden voi huomioida ja todellistaa arkipäivän eri tilanteissa. Alkoi pitkä uuden oppimisen aika. Tämä tarkoitti ajatusten kontrollointia ja niiden pitämistä positiivisena, puheen sisällön tarkkailua ja yritystä edistää hyvää kaikissa kontakteissa muiden ihmisten kanssa.  Toiminnassani ja käyttäytymisessäni tuli tärkeäksi hyvän mielen ja ilon tuottaminen muille. Usein mietin aamulla, että ketä voisin ilahduttaa tänään ja millä tavoin. Opettelin kärsivällisyyttä ja rauhallisena pysymistä ristiriitatilanteissa. Otin tavaksi antaa mielessäni anteeksi niille, jotka olivat aiheuttaneet minulle sanoillaan tai teoillaan mielipahaa. Päivittäiset kiitollisuuden ilmaukset tulivat tärkeiksi.  Ymmärsin, että aikaa ei kannata haaskata menneiden muistelemiseen eikä tulevaisuuden pähkäilyyn, vaan tärkeintä on elää käsillä olevassa hetkessä. Ilon ja positiivisuuden tavoittelu tuli aikaisempaa tietoisemmaksi tavoitteeksi. Opin huomioimaan ja luottamaan intuitiooni ja unelmiini; koin niiden olevan sisäistä ohjausta, joka vie minua oikeaan suuntaan elämässä ja luo edellytyksiä kokea tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Välillä olen kokenut epäonnistumista ja pettymyksen  tunteita itseäni kohtaan, mutta olen lohduttautunut sillä, että kukaan ei ole täydellinen. Tärkeintähän on se, että yrittää aina parhaansa.  Voimaa rakkaustietoisuudessa elämiseen olen saanut säännöllisestä meditoinnista ja yhteydessä olemisesta universaalin energian kanssa.

   

  Pari vuotta rakkaustietoisuuteen heräämisen jälkeen sain suoran yhteyden henkimaailmaan ja kohta löysin itseni ottamasta vastaan kolmen eri henkioppaan sanelua aiheesta ”Rakkauden voima elämässä”. Nämä vastaanotetut viestit on julkaistu myös kirjana. Sitten alkoi viestintä Arkkienkeli Mikaelin kanssa, jota on nyt kestänyt kymmenen vuotta. Kirjassani ”Arkkienkeli Mikael -rakastavaa ohjausta elämään ja henkiseen kasvuun” kerron mm. saamani ohjauksen sisällöstä ja tiivistän ne seitsemääntoista elämänohjeeseen, joita noudattamalla voi luoda itselleen onnellisen elämän.  Arvostan suuresti tätä saamaani ohjausta, enkä osaisi ilman sitä enää elääkään.

   

  Minua on ohjattu menneiden vuosien aikana lukemaan tiettyjä kirjoja, käymään erilaisia kursseja ja osallistumaan mm. kansainvälisiin tilaisuuksiin. Sisäinen pakko sai minut matkustamaan brasilialaiseen henkiparannuskeskukseen, joka sijaitsee Abadianiassa. Siellä meedio Joao teki parannustyötä yhdessä hyvien henkien eli entiteettien kanssa. Sain sieltä vahvistusta siihen, että olen oikealla tiellä ja rohkeutta sekä voimaa rakkaustietoisuudessa elämiseen ja siitä kertomiseen kanssaihmisille. Kaiken kaikkiaan matkasin neljä kertaa tuohon kaukaiseen, kansainvälisesti kuuluisaan paikkaan. Tein siellä käyneiden kokemuksista tutkimuksenkin, jonka tulokset sekä kokemukseni eri matkoilta on julkaistu ”Henkiparannuksen ihmeet-kävijöiden kokemuksia kuuluisassa Casa De Dom Inaciossa”-kirjana.

   

  Rakkaustietoisen elämän opettelu on ollut antoisaa, mutta myös erittäin haasteellista. Koen iloa ja tyytyväisyyttä kaikesta tähän astisesta.

  Lue lisää
 • 23/03/2020 - Merja Sankelo 0 Kommentit
  Koronaviruksen aiheuttama kriisi oppimiskokemuksena

  Elämme nyt keskellä koronaviruksen leviämisen aiheuttamaa kriisiä. Maassamme on tilanteen vuoksi otettu käyttöön valmiuslaki, ensimmäistä kertaa toisen maailman sodan jälkeen, joka antaa valtioneuvostolle valtuudet tehdä nopeasti tärkeitä, kansaa suojelevia ja tilanteesta selviytymistä edistäviä päätöksiä. Hallituksen päätökset ja toimenpiteet ovat viimeisten viikkojen aikana vaikuttaneet meidän kaikkien elämään. Esimerkiksi kehotus pysyä mahdollisimman paljon kotona ja välttää sosiaalisia kontakteja toisten kanssa, jotta virus ei leviäisi, on aiheuttanut paljon keskustelua ja huolta mm. siitä, että mikä vaikutus eristäytymisellä on yksilöiden ja perheiden elämään. 


  Arkkienkeli Mikael haluaa lähettää seuraavanlaisen viestin käsillä olevan koettelemuksen ja kriisin keskellä oleville: ”Maapallolla on nyt haasteellinen tilanne kun uudenlainen virussairaus on alkanut levitä ihmiskunnan keskuudessa. Virus on ärhäkkä ja helposti tarttuva. Siksi se on levinnyt lähes jo kaikkiin maihin. Ihmisiä sairastuu ja kuolee nyt tavallista enemmän. Kysymys on kriisin kaltaisesta tilanteesta, joka väistämättä aiheuttaa erilaisia reaktioita kuten epävarmuutta, epätoivoa ja erilaisia pelkoja. Kriisit ovat usein myös kasvun paikkoja. Kysymys on muutoksesta, joka tuo tilalle jotain uutta ja erilaista kuin mihin on totuttu. Vaaditaan sopeutumista, jotta tilanteesta selvitään ja yhteistä tahtoa sekä uskoa paremmasta tulevaisuudesta. Kaikki tulee palautumaan ennalleen kriisin jälkeen, mutta jotain on saattanut muuttua ihan pysyvästi. Usko ja luota niin sinulle annetaan. Tämä on hyvä pitää mielessä kriisin keskellä. Toivo paremmasta kantaa vaikeimpien aikojen yli.”

  Minkälaisia kasvun paikkoja tämä koronaviruksesta johtuva tilanne on jo tarjonnut? Yhteinen uhka ja samassa veneessä oleminen on lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vastuullisuutta paitsi itsestä myös muista. Myötätunto ja auttamisen halu viruksen vuoksi eristyksessä olevia kohtaan, erityisesti ikäihmisiä kohtaan, on herännyt ja konkretisoitunut erilaisina auttamisen tapoina ja vapaaehtoistyönä. Koronaviruksen aiheuttamat kuolemat eri maissa ja kiireen väheneminen ovat herättäneet ihmiset pohtimaan elämän perusasioita ja sitä, mikä elämässä on tärkeintä. Yhteisen ajan lisääntymisen myötä on parisuhteissa ja perheissä opittu uusia yhdessäolon ja tekemisen tapoja, joka on samalla ehkä myös lähentänyt ihmisiä toisiinsa. On huomattu, että elämä voi olla hyvää ja sisältörikasta, vaikka ollaan enemmän vain kotona ja vietetään aikaa läheisten kanssa. Arvostus
  elämän pieniä yksityiskohtia kohtaan kasvanut ja niistä on jo opittu nauttimaan aikaisempaa enemmän.

  Itse uskon maailmankaikkeuden korkeimman voiman olemassaoloon ja siihen, että joskus tämä energia ja voima saattaa puuttua rajustikin elämän kulkuun täällä maanpäällä. Jotenkin tuntuu, että tällä kriisillä on haluttu antaa mahdollisuuksia edistää ja ilmentää hyvyyttä sekä rakkautta maailmassa ja samalla osoittaa uusi suunta koko ihmiskunnalle.

  Lue lisää
 • 06/01/2020 - Merja Sankelo 0 Kommentit
  Ilon ja nautinnon ylläpitäminen sekä merkitys päivittäisessä elämässä

  Ilo on myönteinen tunne, tyytyväisyyttä elämään ja siihen, mitä on ja mitä tapahtuu juuri nyt. Positiivinen asenne ja nykyhetkessä eläminen ovat edellytyksiä sille, että voi kokea itsensä iloiseksi. Nautinto on mielihyvän tunne, joka syntyy, kun kokee tai kun tapahtuu jotain sellaista, joka on itselle tärkeää. Puhutaan mm. esteettisistä, lihallisista ja kulinaarisista nautinnoista. Kun joku asia tuo iloa elämään, siitä myös nauttii eli iloon liittyy usein mielihyvä. Kun nauttii kauniista musiikista, tuo se samalla iloa elämään. Kun iloitsee jonkun itselle tärkeän ihmisen tapaamisesta ja saa keskustella hänen kanssaan, kokee samalla nautintoa eli nauttii elämästä tuon eletyn kokemuksen vuoksi.


  Ilo syntyy jonkun asian johdosta tai aiheuttamana. Monet erilaiset asiat tuovat iloa, riemua ja hauskuutta elämään. Esimerkiksi työ ja erilainen tekeminen voi tuoda iloa. Puhutaan myös omistamisen ja antamisen ilosta. Ilon ja nautinnon lähteet ovat yksilöllisiä ja siihen jokainen pystyy itse kertomaan parhaan vastauksen. Itselleni iloa elämään ja jokaiseen hetkeen tuovat mm. auringon pilkahdus ja valo syksyn harmauden keskellä, terveys ja hyvinvointi, liikunta, perhe ja rakkaiden ihmisten tapaaminen, hyvät ihmissuhteet, hyvän mielen tuottaminen toiselle, erilaiset onnistumiset ja mukavat yllätykset elämässä, kauniit vaatteet, hyvä ruoka, kirjallisten tuotosten synnyttäminen, mielenkiintoinen päivätyö, päivittäisten tavoitteiden ja suunniteltujen tehtävien toteutuminen, positiivinen palaute ja sisältörikas elämä yleensä. Meren, vesistöjen ja kauniiden maisemien äärellä koen itseni aina onnelliseksi. Iloa ja tyytyväisyyttä elämääni tuovat myös hiljentymiset ja yhteydet universaaliseen energiaan. Jokaisen pitäisi omat ilon lähteet tunnistaa, jotta voi tarvittaessa niillä piristää itseään.


  Iloisuuden tietoisen tavoittelun voi aloittaa jo aamulla ajattelemalla itsekseen, että tästäkin päivästä tulee ihan varmasti antoisa ja mukava. Voi jo etukäteen esittää kiitoksen mielessään siitä, että illalla kun käy nukkumaan, voi olla tyytyväinen päiväänsä. Tämä luo innostuneisuutta, jota jokainen tarvitsee, jotta päivästä tulisi onnistunut ja hyvää mieltä tuottava. Jos kuitenkin päivän aikana kokee eri syistä itsensä alavireiseksi voi kysyä itseltään: mikä minua nyt ilahduttaisi, mistä saisin takaisin hyvän mielen? Kun tulee onnistumisia, voi palkita itseään eri tavoin esimerkiksi ostamalla jotain mieltä ilahduttavaa tai lähtemällä käymään mieleisessä paikassa tai tapahtumassa.


  Iloinen olotila vetää puoleensa lisää iloa ja nautintoa. Kun tämän sisäistää, haluaa jokainen itsestään huolehtiva ja välittävä ihminen ylläpitää omaa iloisuuttaan. On myös tärkeää ymmärtää, että ilo on tavallaan universaalinen vaatimus ja velvoite, joka ihmiselle on asetettu. On ajateltu, että ilo ja iloisuus ovat asioita, joiden ylläpitämisestä ja säilymisestä jokainen on velvollinen elämän lahjan saatuaan huolehtimaan.


  Kun elämässä on iloa ja nautintoa, on elämä juuri sellaista kuin sen pitääkin olla. Yleensä kun niitä molempia on riittävästi, on ihminen myös onnellinen. Onnellisena on helppo rakastaa ja ottaa vastaan rakkautta. Täydellisen elämän elementit ovat kaikki tässä: iloa, nautintoa, onnellisuutta ja rakkautta. Ne ovat myös kaikkien ulottuvilla, kun vain näin haluaa ja tekee myös työtä niiden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

  Lue lisää
 • 28/10/2019 - Merja Sankelo 0 Kommentit
  Henkinen kasvu kohti hyvyyttä ja rakkautta – miten voi edetä?

  Henkisellä kasvulla tarkoitetaan tässä yhteydessä prosessia, jonka tavoitteena on tulla ihmiseksi, joka on täynnä hyvyyttä ja rakkautta, eli ei tee pahaa kenellekään ajatuksissa, sanoissa eikä teoissa. Tähän tavoitteeseen pyrkiminen edellyttää voimakasta tahtoa, määrätietoisuutta, asioihin tarttumista, vastuunottamista omasta elämästä sekä hyvää arkipäivän elämän hallintaa.


  Prosessin voi käynnistää osoittamalla hyväksyntää ja rakkautta itseään kohtaan. Rakkautta voi osoittaa itselleen pitämällä hyvää huolta omasta fyysisestä hyvinvoinnista ja kehosta; kiinnittämällä huomiota siihen, mitä syö ja juo sekä kuinka paljon harrastaa liikuntaa. Kun pitää huolta itsestä, osoittaa samalla kiitollisuutta universumille siitä, että on saanut mahdollisuuden syntyä tänne maanpäälle kokemaan ja oppimaan lisää rakkaudesta. Seuraavaksi voi edetä huolehtimaan siitä, että elämä on henkisesti hyvää ja sellaista, kun haluaa sen olevan. Kokemus onnellisuudesta ja elämästä nauttiminen on tärkeää, koska jos elämä on epätyydyttävää ja kokee itsensä onnettomaksi ja surulliseksi, ei jää energiaa itsensä kehittämiseen, vaan voimat kuluvat elämästä selviytymiseen.


  Henkisen kehityksen perusta on itsetutkiskelussa sekä itsensä tietoisessa kehittämisessä. Itsetutkiskelu voi alkaa pohdinnalla, että minkälainen on ihmisenä, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä, mistä unelmoi, onko tyytyväinen tähänastiseen elämään vai kaipaako siihen jotain uutta ja erilaista sisältöä. Pohdinnan seurauksena voi asettaa tavoitteita itsensä kehittämiselle; esimerkiksi joidenkin luonteenpiirteiden tai vuorovaikutustilanteisiin liittyvien reagointitapojen osalta. Itsensä kehittämiseen saattaa liittyä monenlaisia muutosten tarpeita elämässä, ja siksi eteneminen voi olla hidasta tai nopeaa; kaikki riippuu ihmisestä itsestään ja siitä kuinka tarmokkaasti hän tarttuu asioihin ja havaittuihin muutostarpeisiin. Välillä on pysähdyttävä tekemään uutta inventaariota omasta elämästä; löytyisikö itsestä vielä jotain kehitettävää.


  Ajattelu on tärkeässä roolissa, kun haluaa kehittyä hyvyydessä ja rakkaudessa. Positiivisuus on ensi askel rakkauden tiellä. Itsensä kehittämisen voi aloittaa vähentämällä negatiivista ajattelua ja lisäämällä positiivisuutta. Kannattaa pitää mielessä, että se mitä ajattelee, yleensä toteutuu eli kannattaa ajatella vain sellaista, jonka oikeasti haluaa toteutuvan. Kiitollisuus ja anteeksiantaminen ovat keinoja ylläpitää positiivisuutta. Tunteet vaikuttavat keskeisesti omaan olotilaan. Siksi olisi ylläpidettävä myönteisiä tunteita ja vältettävä kaikin tavoin negatiivisia tunteita, kuten vihaa ja kateutta. Intuitioiden huomioiminen ja niihin luottaminen on osa henkistä elämää.


  Kun haluaa elää rakkautta ja viestiä rakkautta muille, on puhuminen keskeisessä asemassa. On tärkeää, että ei tuota puheella pahaa mieltä toiselle; vältetään toisten arvostelua ja tuomitsemista sekä käytetään puheessa vain positiivisia ilmauksia. Läheisten kesken on tärkeää sanoa ääneen, että rakastaa heitä; ajatuksia ei pysty kukaan lukemaan. Rakkauden pukeminen sanoiksi on monelle kaikkein vaikeinta; ajatusten ja tekemisten hallinta onnistuu helpommin. Ihminen on luotu ahkeroimaan ja toimimaan. Tekemisen avulla voi kertoa universumille mitä haluaa ja mitä tavoittelee elämässä. Tekojen ja toiminnan välityksellä voi tuoda esille myös rakkautta muita kohtaan; esimerkiksi auttamalla läheisiä ja muita ihmisiä eri tavoin.


  Koska henkinen kehitys mahdollistuu paremmin, kun ihminen kokee itsensä onnelliseksi, on tärkeää elää universaalisten lakien mukaisesti (mm. anteeksiantaminen, kiitollisuus, Karman laki, rakkaus, valinnan vapaus, vastuullisuus omasta elämästä, vetovoiman laki). Avaintekijä henkiseen kasvuun on vuorovaikutuksessa oleminen muiden ihmisten kanssa. Parisuhde ja perhe, ystävät, naapurit ja sukulaiset, työtoverit ja ihmiset erilaisissa harrastusyhteisöissä, antavat hyviä mahdollisuuksia itsensä kehittämiselle. Erakkona eläminen sisältää vain vähän sellaisia oppimistilanteita, joita tarvitaan henkiseen kasvuun.


  Hiljentyminen ja ajan varaaminen omaa elää koskeville pohdinnoille on keskeinen edellytys, kun haluaa muuttaa itseään paremmaksi ihmiseksi. Kiireen keskellä ei ole aikaa pysähtyä pohtimaan omaa elämää. Säännöllinen yhteys kaikkea elollista yhdistävän universaalin energian kanssa on tärkeää. Se auttaa ja tukee kehitystä sekä vahvistaa uskoa omiin pyrkimyksiin ja pitää oikealla tiellä huonoissakin elämäntilanteissa. Tuo yhteys, joka edellyttää hiljentymistä, jota myös meditaatioksi kutsutaan, antaa voimaa ja energiaa, jonka johdosta ihminen jaksaa paremmin elää rakkauden hengen mukaista elämää. Henkiseen kasvuun ja kehitykseen voi saada apua, tukea ja ohjausta omilta henkimaailman auttajilta ja yhteyshenkilöiltä, jos näin haluaa.


  Henkisestä kehityksestä kiinnostuneiden olisi hyvä hakeutua samankaltaisten henkilöiden seuraan. Yhteiset tapaamiset mahdollistavat keskustelun yhteisistä tärkeistä asioista sekä rohkaisun ja tuen saannin muilta omalle henkiselle kehitykselle. Monet henkisen polun kulkijat ovat nyt hyvin yksinäisiä kiinnostuksensa kanssa. Elämä voi muodostua tarpeettoman tylsäksi, jos ei ole mahdollisuuksia keskusteluun samoin ajattelevien kanssa.


  Henkisestä kehityksestä kiinnostuneiden ei kannata ottaa turhia paineita etenemisestä, eikä asettaa itselleen liian tiukkoja vaatimuksia, koska merkittäviä edistysaskelia tapahtuu vasta, kun on jumalallisten aikataulujen ja suunnitelmien mukaisesti oikea aika. Riittää, kun on aktiivinen, kuuntelee sisintään ja pyrkii tekemään parhaansa. Välillä saattaa tulla epäonnistumisiakin rakkauden ja hyvyyden opettelussa, mutta niiden suhteen kannattaa olla armollinen itselleen, eikä harmitella liikaa tapahtunutta. Yrittäminen on tärkeintä.

  Lue lisää
 • 04/08/2019 - Merja Sankelo 0 Kommentit
  Arvostus on rakkaudellisen vuorovaikutuksen perusta

  Jokainen ihminen haluaa, että häntä arvostetaan. Se on ns. perustarve ja tuotu esille mm. erilaisissa tarveteorioissa (mm. Maslow) ja työmotivaatiota koskevissa teorioissa (mm. Herzberg). Jos ihminen ei saa arvostusta, ei hän voi kokea itseään täydellisen onnelliseksi. Mm. avioerojen yhtenä yleisimpänä syynä on kokemus kunnioituksen ja arvostuksen puutteesta parisuhteessa. Tämä kertoo, että toista arvostava käyttäytyminen on jostain syystä haasteellista ja vaikeaa elämän arjessa.


  Myös laajemmin tarkasteltuna toisen ihmisen arvostaminen ja kunnioittaminen on osoittautunut ihmiskunnan historiassa hankalaksi asiaksi. Mustaihoisten ihmisten pitäminen orjuudessa Yhdysvalloissa ilman vapautta ja oikeutta toteuttaa omaa tahtoa ja ilman oikeutta palkkaan, on yksi esimerkki siitä kuinka ihminen on voinut olla kylmä ja raaka toisia kohtaan. Toisen maailmansodan aikaiset juutalaisiin kohdistuneet operaatiot on yleisesti tuomittu ihmisarvoa loukkaavina tekoina. Mm. rasismi, uskonnollinen, seksuaalinen ja ikään liittyvä syrjintä ovat tämän päivän ilmiöitä koskien ihmisarvon toteutumista.


  Mitä tämä tärkeäksi koettu arvostus ja kunnioitus sitten on? Yleisen näkemyksen mukaan arvostus on sitä, että toinen koetaan nimenomaan samanarvoiseksi; ei koeta, että itse on jotenkin parempi, viisaampi tai osaavampi kuin toinen. Kun kanssaihminen koetaan samanarvoiseksi, on sillä väistämättä vaikutusta siihen, kuinka hänen kanssaan kommunikoidaan ja kuinka häntä kohdellaan. Arvostus on mm. toisen huomioimista erilaisissa tilanteissa, päätöksenteossa ja hänen mielipiteidensä kuuntelemista. Se on sen tunnustamista, että toinenkin osaa ajatella, puhua ja tehdä asioita, ja että itse ei ole kaikkitietäväinen, eikä aina oikeassa. Kun arvostaa toista, kohtelee häntä mahdollisimman hyvin ja ystävällisesti. Arvostukseen ei sisälly alistamista, halveksuntaa, huutamista, moitiskelua, syyttelyä, vähättelyä, lyömistä eikä käskyttämistä. Mm. käskyihin sisältyy aina ylemmyyden tunnetta ja itsensä asettamista toisen yläpuolelle.


  Työelämässä hyväksytään, että esimiehellä on valta antaa määräyksiä alaisille, mutta senkin pitäisi tapahtua kohteliaasti ja niin, että toinen ei pahoita mieltään eikä koe, että häntä ei arvosteta. Työtehtävien antamiseen tulisi sisältyä keskustelua ja neuvottelua, jolloin toisella on mahdollisuus esittää omia mielipiteitä. Työntekijän osaaminen tulisi huomioida, tunnistaa ja hyödyntää. Tämä lisää kokemusta siitä, että on arvostettu ja tärkeä työyhteisössä. Kun on tutkittu työntekijöiden odotuksia esimiehiä kohtaan, nousee aina keskeisinä asioina esille arvostus ihmisenä, osaamisen arvostaminen, kuunteleminen, luottamus sekä samanarvoinen ja ystävällinen kohtelu.


  Vapauden antaminen toiselle on osa arvostusta. Kukaan ei omista ketään ja jokaisella on oma elämä elettävänä, jonka yksityiskohdista ei kukaan ulkopuolinen ole selvillä. Siksi toista pitää kohdella esimerkiksi parisuhteessa niin, että hän voi toteuttaa itseään vapaasti ja sisäisen äänen mukaisesti. Tämä on tärkeää myös vanhempien ja lasten välisessä suhteessa.

  Jokainen henki ja ihminen on Jumalan luoma, ja siksi kaikki ovat hänen silmissään tasavertaisia. Näin tulee olla myös hänen luomiensa henkien keskuudessa. Tämä tieto on osa kristinuskon teoreettista perustaa ja ollut ihmiskunnan käytettävissä koko sen olemassaolon ajan. Kukaan ei voi ylentää itseään minkään asian vuoksi. On vain todettava, että perusihmisarvo on sama kaikilla. Jollakin henkilöllä saattaa kuitenkin olla mm. paremmat tiedot ja osaaminen tietystä asiasta kuin toisella (mm. maiden johtajat, säveltäjät, laulajat, näyttelijät, kirjailijat, tieteentekijät jne.) Tämän piirteen ja kyvyn vuoksi ko. ihmistä voidaan arvostaa tavallista enemmän. Yleisesti pidetään hyvänä, että ko. arvostuksen kohteen tulisi kuitenkin ottaa huomionosoitukset nöyrästi vastaan eikä ylpistyä niistä. Viisas ja kypsä sielu ei koskaan suhtaudu toiseen aliarvostaen, vaan on tietoinen perusarvosta, joka yhdistää kaikkia ihmisiä. Koska maailmassa on vielä paljon henkisen kehityksen alkuvaiheessa olevia, on ihmisarvon kunnioittaminen edelleen usein asia, jota ei tiedosteta riittävästi ja joka toteutuu heikosti ihmisten kesken.


  Ihmisarvoa ja toisen ihmisen kunnioittamista koskevia mainintoja löytyy jo Jeesuksen pitämästä vuorisaarnasta, joka on ymmärrettävää, koska hän oli kaiken Luojan tahdon tulkki maanpäällä ollessaan. Suurista filosofeista mm. Immanuel Kant piti ihmisarvon kunnioittamista tärkeimpänä periaatteena maailmassa. Ihmisarvon turvaamiseksi on laadittu kansainvälisiä ja kansallisia ohjeita ja lakeja, mm. YK:n ihmisoikeuksien julistus noin seitsemänkymmentä vuotta sitten. Ns. kultainen sääntö eli "Kaikki, mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää heille" soveltuu noudatettavaksi ohjenuorana, kun halutaan parantaa omaa toimintaa vuorovaikutustilanteissa toisten kanssa.


  Kun haluaa elää rakkautta niin, että kanssaihmisillä on hyvä olla, on tärkeää osoittaa arvostusta ja kunnioitusta heitä kohtaan. Toisen ihmisen kunnioittaminen on tärkein ihmissuhdetaito ja johtaa aina hyväksi koettuun vuorovaikutukseen kaikkien osapuolten kesken erilaisissa elämän tilanteissa. Joillekin tämä saattaa olla kuitenkin yksi keskeisimmistä oppimishaasteista nykyisen elämän aikana.

  Lue lisää

Vanhemmat blogitekstit

Tutustu vanhempiin blogiteksteihin oheisesta PDF-tiedostosta.

Lataa aiemmat blogitekstit PDF-tiedostona tästä
Yhteydenottokuvake

Kun tarvitset apua ja ohjausta elämääsi, tukeudu hyvinvoinnin ja onnellisuuden asiantuntijaan Seinäjoelta. Autan sinut elämän karikkojen yli.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!