Yhteystiedot

Puhelin:
045 897 9229
Sähköposti: nordictraico@gmail.com

Dosentti Merja Sankelon esittely

Dosentti Sankelo valmistui terveydenhuollon maisteriksi v.1986, terveydenhuollon lisensiaatiksi viisi vuotta myöhemmin ja terveydenhuollon tohtoriksi v. 1996 Turun yliopistosta. Hän on suorittanut myös pedagogiset opinnot Tampereen yliopistossa. Vuonna 2002 Sankelo nimitettiin hoitotieteen dosentiksi Turun yliopistoon.

Sankelon tutkimusintressit ovat kohdistuneet useampaan tutkimusteemaan. Päätutkimusalueena on ollut parantumatonta syöpää ja kuolevia potilaita koskeva tutkimus. Lisäksi hän on tutkinut mm. ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyttä, hoiva-alan yrittäjien johtajuutta ja innovaatiotoiminnan johtamista sosiaali-ja terveysalalla. Viime vuosina hänen tutkimustoimintansa on kohdistunut terveysalan opiskelijoiden käytännön harjoittelujaksojen ohjaukseen.

Dosentti Sankelo on työskennellyt hoitotyön hallinnollisissa  tehtävissä eri organisaatioissa ja yliopettajana, johtajana ja tutkijayliopettajana  ammattikorkeakoulussa sekä opetusylihoitajana erikoissairaanhoidossa. Tutkimus ja opettaminen on ollut johtamisen ohella aina oleellinen osa hänen työtään.

Tieteelliseen toimintaan on kuulunut tutkimusten toteuttamisen lisäksi niistä raportointi tieteellisten ja ammatillisten artikkelien sekä muiden  julkaisujen muodossa. Sankelo on pitänyt lukuisia esityksiä kotimaisissa ja kansainvälisissä konferenseissa sekä muissa koulutus-ja juhlatilaisuuksissa. Lisäksi hän on toiminut erilaisissa asiantuntijatehtävissä mm. arvioitsijana.

Dosentti Sankelo joutui kosketuksiin rajatietoa koskevien asioiden kanssa tutkiessaan kuolevien potilaiden hoitamista ja lukiessaan aihepiiriä koskevaa kirjallisuutta 1990-luvun alussa. Nämä asiat alkoivat kiinnostaa häntä yhä enemmän. Hän perehtyi meditaatioon, josta tulikin säännöllinen osa päivittäistä elämää. Lisäksi hän tutustui alitajunnan voimaan, reiki-energiahoitoon, suggestiorentoutukseen ja enkeleihin. Kiinnostus kohdistui myös henkiparannukseen.

Sankelon elämä muuttui melkoisesti kun hän sai suoran yhteyden henkimaailmaan vuonna 2011. Sen jälkeen hän on kirjoittanut artikkeleita henkistä elämää ja kasvua koskevista aiheista sekä julkaissut  myös kirjoja. Ensimmäinen henkisen alueen kirja "Rakkauden voima elämässä- rakkausviestejä henkioppailta" julkaistiin vuonna 2015. Sen jälkeen hän on kirjoittanut myös kirjat  "Henkiparannuksen ihmeet-kävijöiden kokemuksia kuuluisassa Casa de Dom Inaciossa" (2016) ja "Arkkienkeli Mikael-rakastavaa ohjausta elämään ja henkiseen kasvuun (2018). Helmikuussa 2019 on Henkiparannuksen ihmeet -kirja julkaistu myös englanniksi: https://www.autinmacauley.com/author/sankelo-merja